;
8.1.2024 10.52
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

ENTSO-E on julkaissut selvityksen sähkön riittävyydestä Euroopassa tulevina vuosina

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n joulukuussa julkaisema selvitys tarkastelee sähkön riittävyyttä Euroopassa seuraavan 10 vuoden aikana. Selvityksen mukaan sähkön riittävyyshaasteita esiintyy laajalti Euroopan maissa 2020-luvun loppupuolella ja niiden välttämiseksi tarvitaan kannustimia ja kohdennettuja toimia. ENTSO-E järjestää sidosryhmäwebinaarin selvityksen tuloksista 10.1.2024 ja pyytää sidosryhmiä antamaan palautetta 31.1.2024 mennessä.

Eurooppalainen resurssien riittävyysarviointi (European Resource Adequacy Assessment, ERAA) on ENTSO-E:n vuosittain laatima selvitys sähkön riittävyyteen kohdistuvista riskeistä seuraavan 10 vuoden aikana. Selvityksellä on tärkeä osa sähkön riittävyyttä tukevien toimien tarpeen määrittämisessä kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot asettavat oman sähkön luotettavuusstandardinsa osoittamaan tarvitsemansa toimitusvarmuuden tason: Suomessa tehovaje saa valtioneuvoston päätöksen mukaan olla keskimäärin enintään 2,1 tuntia vuodessa.

Selvitysten tulosten perusteella Suomi ei saavuta tavoittelemaansa toimitusvarmuuden tasoa 2020-luvun jälkipuoliskolla. Tulokset ovat samansuuntaisia naapurimaissa ja linjassa Fingridin aiemmin laatiman selvityksen kanssa. Sähkön riittävyyttä Suomessa heikentää lämpövoimakapasiteetin väheneminen, mutta toisaalta tilannetta parantaa uusien rajasiirtoyhteyksien käyttöönotto ja kulutusjouston oletettu voimakas kasvu. Fingrid näkee tärkeänä Suomen sähkön riittävyyden ja toimitusvarmuuden kehittämisen oikein mitoitetuilla toimilla.

Selvityksessä mallinnetaan todennäköisyyspohjaisesti voimalaitosten ja sähkön siirtoyhteyksien vikaantumistilanteet, jotka vaikuttavat sähkön riittävyyteen. Selvityksen mukaan lämpövoimakapasiteetin taloudellinen kannattavuus heikkenee seuraavan viiden vuoden aikana ja haasteita sähkön riittävyydessä esiintyy etenkin merkittävissä vikaantumistilanteissa tyynen pakkasjakson aikaan. Tällöin sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainottavalla joustokyvyllä on keskeinen merkitys sähkön riittävyydelle.

Lisätietoja:  

Jussi Närhi, asiantuntija, strateginen verkkosuunnittelu, Fingrid Oyj, puh. +358 40 846 8948
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi 

Selvitys on ladattavissa ENTSO-E:n sivuilta: https://www.entsoe.eu/outlooks/eraa/2023/

ENTSO-E:n järjestämä sidosryhmäwebinaari ERAA 2023 tuloksista 10.1.2024. Ilmoittautuminen ENTSO-E:n sivuilla:
https://www.entsoe.eu/events/2024/01/10/eraa-2023-stakeholder-webinar-results-and-key-messages/

ENTSO-E pyytää sidosryhmiä antamaan palautetta selvityksestä 31.1.2024 mennessä: https://consultations.entsoe.eu/system-development/european-resource-adequacy-assessment-2023/consult_view/

Selvityksessä käytettyä menetelmää on kuvattu Fingrid-lehdessä: https://www.fingridlehti.fi/sahkon-riittavyytta-arvioidaan-ennakoivasti/
https://www.fingridlehti.fi/todennakoisyyslaskentaa-tehonriittavyystarkasteluun/