;
25.10.2023 09.02
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Yhteispohjoismainen Nordic Grid Development Perspective 2023 –selvitys julkaistu

Fingrid on yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa julkaissut tänään Nordic Grid Development Perspective 2023 –selvityksen. Selvityksessä esitetään yleiskuva pohjoismaisen sähköjärjestelmän ennakoidusta kehityksestä, ja selvityksen raportti on julkaistu tiedotteen liitteenä.

“Pohjoismainen sähköjärjestelmä muuttuu nopeasti, kun paljon uusiutuvia energialähteitä ja teollisia prosesseja liitetään sähköverkkoon. Verkkoinvestointien lisäksi meidän on yhdessä tunnistettava ratkaisuja tekniseen haasteeseen, jonka aiheuttaa suuntaajakytkettyjen laitteiden kasvava osuus verkossa”, sanoo pohjoismaisen suunnitteluryhmän puheenjohtaja, johtaja Jussi Jyrinsalo Fingridistä. 

Selvityksen keskeiset havainnot: 

  • Pohjoismainen sähköjärjestelmä on tiiviisti integroitu niin sähköverkon, sen käytön kuin sähkömarkkinoiden osalta.  Tämä on seurausta pitkäjänteisestä kansainvälisestä yhteistyöstä. Tiivis integraatio on ollut keskeinen edellytys korkealle uusiutuvan tuotannon tasolle, ja sen merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun pohjoismaisen sähköjärjestelmän odotetaan olevan hiilineutraali noin vuosina 2035-40. 

  • Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt keskittyvät mahdollistamaan siirtymää kohti hiilineutraalia sähköjärjestelmää. Siirtymä on haastava ja edellyttää uusia ratkaisuja sekä tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa vakaa investointiympäristö, uusiutuvien energialähteiden kasvu ja edellytykset teollisuuden sähköistymiselle sekä jatkuva korkea toimitusvarmuus. 

  • Vahva ja varma pohjoismainen sähköverkko mahdollistaa ennakoidun kehityksen hiilineutraaliin järjestelmään. Samalla tarvitsemme merkittävän määrän uusia verkkoinvestointeja. Vahva kansallinen sekä rajat ylittävä verkko mahdollistaa kansallisten kilpailuetujen hyödyntämisen jatkossakin koko pohjoismaisessa järjestelmässä. 

  • Ennakoitu korkea sähkönkulutuksen kasvu yhdessä aurinko- ja tuulivoiman tuotannon lisääntymisen kanssa johtaa kasvavaan tarpeeseen kehittää nopeasti uutta joustoa sähköjärjestelmään. Tämä kehitys onnistuu parhaiten yhteistyöllä. 

  • Aiempaa suurempi osuus suuntaajakytkettyä sähköntuotantoa ja -kulutusta synnyttää uudentyyppisiä haasteita sähköjärjestelmälle. Pohjoismaisella kantaverkkoyhteistyöllä ja -kehityksellä sekä uusien ratkaisujen testaamisella voimme löytää parhaimmat ratkaisut.  

“Yhteistyö on ollut toimivaa. Mielestäni on erittäin tärkeää ymmärtää kunkin kantaverkkoyhtiön yksilölliset prioriteetit ja haasteet. Tämä auttaa meitä muotoilemaan parhaan pohjoismaisen lähestymistavan yhteisiin pohjoismaisiin haasteisiin”, toteaa NGDP2023-projektipäällikkö Johan Longard

Raportin keskeisiä tuloksia esitellään webinaarissa sidosryhmille tänään 25. lokakuuta klo 11.00. Tilaisuus on avoin eikä osallistuminen vaadi rekisteröitymistä. Klikkaa tästä liittyäksesi webinaariin >

Lisätietoja webinaarista > 

Lisätietoja:

Pekko Niemi, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi 

Liitteenä NGDP2023-raportti:

NGPD2023.pdf