;
29.3.2023 10.30
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tasevastaavien tasepalvelumaksut laskevat 1.5.2023

Fingrid laskee tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.5.2023 alkaen. Syynä on voimajärjestelmän reservikustannusten aleneminen, johon on vaikuttanut poikkeuksellisen markkinatilanteen rauhoittuminen ja automaattisen taajuudenpalautusreservin markkinoiden laajeneminen pohjoismaisittain.

Tasevastaavien tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu maksu laskee 1.5.2023 alkaen 1,2 euroon megawattitunnilta. Lasku on noin 30 prosenttia. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.

Fingridin vastuulla on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon hallinta Suomessa. Käytämme sähköjärjestelmän tasapainotukseen erilaisia reservejä, joita hankimme eri markkinapaikoilta.

Tasepalvelumaksuihin kohdistuu kustannuksia voimajärjestelmän reserveistä, joilla pidetään sähkön laatu ja taajuus tavoitetasolla. Automaattisen taajuudenpalautusreservin kapasiteettikustannukset ovat laskeneet merkittävästi viime vuoden huipputasosta. Kehitykseen on vaikuttanut sähkön markkinahintojen aleneminen ja automaattisen taajuudenpalautusreservin kapasiteettimarkkinoiden laajentuminen aikaisemmasta pelkästään kansallisista markkinoista pohjoismaisiksi markkinoiksi. Muista Pohjoismaista poiketen Fingrid voi ostaa vain aFRR-alassäätökapasiteettia muista Pohjoismaista ja vastaavasti muut pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt voivat ostaa Suomesta vain aFRR-ylössäätökapasiteettia.

Sähkömarkkinatilanteiden muutokset lisäävät epävarmuutta tasepalvelun kustannuksista. Tasepalvelumaksut ovat voimassa toistaiseksi. Tasepalvelumaksuja ja tasepalvelun kustannuksia seurataan ja maksut päivitetään kattamaan muutokset toiminnan kustannuksissa yli ajan.

Lisätietoja:

Jani Piipponen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid, puh. 030 395 4186
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Euroa/megawattitunti muutetaan euroa/kilowattitunniksi tai senttiä/kilowattitunniksi seuraavalla kaavalla: 1,2 €/MWh = 0,0012 €/kWh = 0,12 snt/kWh

 

mies_ja_tietokone.jpg