;
18.12.2023 11.49
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Taajuusohjattujen reservien ja taajuuden palautusreservien hankintamääriä nostetaan

Taajuusohjatun häiriöreservin ja manuaalisen taajuudenpalautusreservin alassäätötuotteiden hankintamääriä nostetaan 3.1.2024 alkaen. Reservien hankintamääriä nostetaan vastaamaan sähköjärjestelmän tarpeisiin tuotannon ja kulutuksen vaihtelun lisääntyessä.

Fingrid nostaa taajuusohjatun häiriöreservin (FCR-D) alassäätötuotteen hankintamäärän 230 megawatista 240 megawattiin ja manuaalisen taajuudenpalautusreservin (mFRR) alassäätötuotteen hankintamäärän 250 megawatista 350 megawattiin tunneille 00-07 (Suomen aikaa) ja 300 megawattiin tunneille 08-23 (Suomen aikaa) 3.1.2024 alkaen. Mitoittavan vian kattamiseen tarvittavan alassäätökapasiteetin varmistaminen on tyypillisesti haasteellisinta tunneilla 00-07, minkä vuoksi hankintamäärä kyseisillä tunneilla on suurempi.

Taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuote otettiin Pohjoismaissa käyttöön vuoden 2022 alusta. Reservin tarve Pohjoismaissa on enimmillään 1 400 MW, josta Fingridin osuus on noin 280 MW. Markkinaehtoisen hankinnan määrää lisätään vaiheittain. Seuraavan kerran hankintamäärää arvioidaan vuoden 2024 toiselle kvartaalille.

Manuaalisen taajuudenpalautusreservin (mFRR) alassäätökapasiteetin varmistaminen aloitettiin 11.1.2023 tuntitason säätökapasiteettimarkkinalta. Fingridin tavoitteena on kapasiteettimarkkinan avulla varmistaa riittävästi reserviä alassäätösuuntaan tilanteisiin, jossa sähkön tuotanto ylittää kysynnän. Hankintamäärää arvioidaan tulevaisuudessa hankintatarpeen ja tarjonnan mukaan.

Reservien hankintamäärät vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä

Fingridin mitoitusmäärät taajuuden vakautusreserveille vuonna 2024 ovat seuraavat:

  • taajuusohjattua käyttöreservi (FCR-N) 122 MW
  • taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuote (FCR-D ylös) enimmillään 295 MW
  • taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuote (FCR-D alas) 240 MW


Fingridin hankintamäärä automaattiselle taajuuden palautusreserville (aFRR) tunneille 01:00–02:00 ja 06:00–01:00 (Suomen aikaa):

  • Fingridin osuus vaihtelee 46–62 MW välillä.

Fingridin hankintamäärä manuaaliselle taajuuden palautusreserville (mFRR):

  • Alassäätökapasiteetti tunneille 00:00 - 07:00 (Suomen aikaa) 350 MW ja 08:00- 23:00 (Suomen aikaa) 300 MW.
  • Ylössäätökapasiteetti: Enintään 1300 MW ottaen huomioon Fingridin varavoimalaitosten käytettävyyden.


Fingridin hankintamäärä nopealle taajuusreserville (FFR):

  • Riippuu sähköjärjestelmän inertiasta, sitä hankitaan vain osalle tunneista ja hankittava määrä vaihtelee. Arvioitu hankintamäärä vuoden 2024 ensimmäiselle neljännekselle Pohjoismaissa on enintään noin 300 MW, josta Fingrid osuus noin 60 MW.


Lisätietoja:

Taneli Leiskamo, Fingrid, puh. 030 395 5240  (FCR)
Otso-Ville Rinne, Fingrid, puh. 030 395 4142 (mFRR)
Joonas Muikku, Fingrid, puh.  030 395 4324 (aFRR)
Mikko Haapamäki, Fingrid, puh 030 395 4285 (FFR)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi