;
15.3.2023 16.20
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Siirtoverkonhaltijat saivat lisäaikaa Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien kehittämiseen

Fingrid, Svenska kraftnät ja Kraftnät Åland ovat saaneet kansallisilta sääntelyviranomaisilta lisäaikaa 14.10.2023 saakka ACERin velvoitepäätöksen 12/2022 mukaisen ratkaisuehdotuksen toimittamiseksi Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien kehittämiseksi.

Komission asetus (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista velvoittaa sähkön siirtoverkonhaltijat myöntämään siirto-oikeuksia sähkön tukkumarkkinoiden tukemiseksi. Siirto-oikeuksien myöntämisvelvoitteesta on mahdollista poiketa, jos markkinaosapuolten hintasuojausmahdollisuudet ovat muutoin riittävät, tai jos asianomaiset viranomaiset pyytävät siirtoverkonhaltijoita varmistamaan, että saataville asetetaan muita tarjousalueiden välisiä pitkän aikavälin suojaustuotteita sähkön tukkumarkkinoiden tukemiseksi. ACER velvoitti 14.9.2022 tekemässään päätöksessä Suomen ja Ruotsin siirtoverkonhaltijoita varmistamaan muiden suojaustuotteiden saatavuuden ja kehittämään ja toimittamaan sääntelyviranomaisten hyväksyttäväksi tarvittavat järjestelyt suojaustuotteiden tarjoamiseksi kuuden kuukauden kuluessa päätöksestä.

Siirtoverkonhaltijat ovat 14.2.2023 lähettämässään kirjeessä pyytäneet kansallisilta sääntelyviranomaisilta lisäaikaa 14.10.2023 asti FCA-suuntaviivojen 30(6) kohdan tarkoittaman ehdotuksen toimittamiseksi. Lisäaikaa tarvitaan, koska kyseessä on ensimmäinen kerta, kun siirtoverkonhaltijoita pyydetään antamaan saataville muita suojaustuotteita kuin siirto-oikeuksia. Mallin uutuuden vuoksi siirtoverkonhaltijat haluavat konsultoida ehdotustaan sidosryhmillä. Uusi aikataulu antaa siirtoverkonhaltijoille mahdollisuuden mallin perusteellisempiin analyyseihin sekä sidosryhmien asianmukaiseen osallistamiseen kehittämistyössä.

Siirtoverkonhaltijat jatkavat yhteistyötä ehdotuksen kehittämiseksi, ja järjestävät aiheeseen liittyen webinaarin huhtikuun aikana. Lisäksi aiheeseen liittyvä konsultaatio on tarkoitus järjestää kesälomakauden päättyessä elokuun alussa.

Lisätietoja:

Antti Raininko, Fingrid Oyj, antti.raininko[at]fingrid.fi, puh. +358 40 829 0492

Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, asta.sihvonen-punkka[at]fingrid.fi, puh. +358 50 573 9053

Voimajohto