;
11.4.2023 08.15
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Raportti kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien vuoden 2022 siirtojen toteumista

Fingridin siirtojen hallinnan raportti vuodelta 2022 on julkaistu. Raportti on vuosittainen yhteenveto Fingridin omistaman kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien siirroista ja tapahtumista.

Vuonna 2022 sähkön tuonti Ruotsista Suomeen jatkui edellisvuosien tapaan suurena ollen yhteensä 16,6 terawattituntia (TWh). Sähkön vientiä Suomesta Ruotsiin oli 1,2 TWh. Tuonti kasvoi edellisestä vuodesta 2,9 TWh ja vienti 0,3 TWh.

Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtojen siirtokapasiteetin kaupallinen käytettävyys tuontisuuntaan oli 96,8 prosenttia. Vientisuuntaan kaupallinen käytettävyys oli 54,4 prosenttia, joka laski edellisvuodesta 13,5 prosenttia. Käytettävyyden lasku vientisuuntaan johtui edellisvuoden tapaan Ruotsin kantaverkossa olevasta itä-länsi siirto-ongelmasta, joka rajoittaa Keski-Ruotsin yhteyden vientikapasiteettia merkittävästi.    

Suomen ja Ruotsin välisten hintaerotuntien lukumäärä kasvoi edellisvuodesta Pohjois-Ruotsin vaihtosähköyhteyksillä ja Keski-Ruotsin tasasähköyhteyksillä. Pohjois-Ruotsin yhteyksillä hintaerotunteja oli 6422 tuntia eli 73,3 prosenttia koko vuoden tunneista ja Keski-Ruotsin yhteyksillä 3750 tuntia eli 42,8 prosenttia koko vuoden tunneista.

Sähkön vienti Suomesta Viroon pysyi edellisen vuoden korkealla tasolla. Sähköä vietiin Suomesta Viroon 6,8 TWh ja tuotiin Suomeen 0,05 TWh. Suomen ja Viron välisen rajasiirtokapasiteetin käytettävyys oli keskiarvona 95,0 prosenttia. Viron yhteyksien tasasähkölinkkien käyttöhäiriöiden määrä oli sama kuin edellisvuonna eli kymmenen kappaletta.

Suomen sisäiseen siirtoverkkoon eli Keski-Suomen poikkileikkaukseen saatiin lisää siirtokapasiteettia uuden Metsälinja-voimajohdon käyttöönoton jälkeen 7.10.  

Sähkön tuonti Venäjältä Suomeen laski edellisvuodesta lähes kolmasosaan ollen kokonaisuudessaan 3,6 TWh. Tuontikapasiteetti Venäjältä Suomeen rajoitettiin 25.4. alkaen 900 MW:iin ja rajasiirto sekä sähkökauppa Suomen ja Venäjän välillä päättyi kokonaan 13.5. Sähkön vientiä Venäjälle ei ollut vuonna 2022. Venäjän yhteydellä ei ollut merkittäviä käyttöhäiriöitä 1.1-13.5. 

Fingridin saamat pullonkaulatuotot nousivat edellisvuodesta yli kolminkertaisiksi ja olivat vuonna 2022 yhteensä 943 miljoonaa euroa. Häiriöiden aikaisten sovittujen pörssikauppojen ja investointiprojekteihin liittyvien siirtokeskeytysten aikaisen käyttövarmuuden varmistamiseksi Fingridille syntyi yhteensä 7,3 miljoonan euron vastakauppakulut, jotka nousivat edellisestä vuodesta 4,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Käytönsuunnittelun suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid, puh. 030 395 4228
Käytönsuunnittelun erikoisasiantuntija Jussi Huttunen, Fingrid, puh. 030 395 4242

Ladattavat tiedostot:

Siirtojen hallinta 2022.pdf

brandikuvia2017_20170529_019