;
19.4.2023 09.01
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Olkiluoto 3:n kykyä toimia luotettavasti kantaverkossa testataan 27.4.

Olkiluoto 3:n lähivikakoe toteutetaan, jotta voidaan varmistaa sen kyky tuottaa sähköä myös mahdollisen lyhyen, ohimenevän vian jälkeen.

Olkiluoto 3 on noin 1 600 megawatin nettotuotantotehollaan paitsi Suomen, myös pohjoismaisen sähköjärjestelmän suurin yksittäinen voimalaitosyksikkö. Koko sähköjärjestelmän toimivuuden kannalta on tärkeää varmistaa, että voimalaitos toimii vakaasti ja luotettavasti erilaisissa tilanteissa, mukaan lukien myös verkossa tapahtuvat viat. Tämän vuoksi Fingrid järjestää 27.4. erillisen lähivikakokeen Olkiluoto 3:n luotettavuuden varmistamiseksi. Lähivikakokeen aikana ja sen jälkeen Olkiluoto 3:n on toimittava luotettavasti. Kokeen aikana voimalaitos tuottaa sähköä kantaverkkoon. 

Lähivikakoetta varten Fingrid muuttaa kantaverkon kytkentää siten, että kokeella on vähäinen vaikutus verkon toimintaan. Kantaverkon poikkeavan kytkentätilanteen vuoksi länsirannikolle kytketyn tuulivoimatuotannon määrää joudutaan rajoittamaan kokeen ajan. Lähivikakoe pyrittiin toteuttamaan jo tammikuun 2023 alkupuolella, mutta tällöin koe jouduttiin keskeyttämään valmistelujen yhteydessä tehtyjen ennakoimattomien havaintojen seurauksena.

Fingrid on asettanut voimalaitoksille teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia, joiden mukaan voimalaitos tulee suunnitella ja mitoittaa. Vaatimukset on koottu dokumenttiin ”Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV)”, jota Fingrid ylläpitää ja kehittää huomioiden lainsäädännön, sähköjärjestelmän tarpeet ja yleisesti käytössä olevan teknologian.

Lisätietoja:

Minna Laasonen, Fingrid Oyj, puh. 0303 955 132
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Voimalaitosten tekniset vaatimukset >

Olkiluoto 3 kantaverkkoon >

_R1A9815