;
24.1.2023 14.47
Ajankohtaista, Projektit

Metsälinja-voimajohtoyhteyden ja Oulujoen hankekokonaisuuden käyttöönottotilaisuutta vietettiin Helsingissä

Fingridin neljännen pääsiirtoyhteyden, Metsälinjan, ja Oulujoen hankekokonaisuuden käyttöönottotilaisuus järjestettiin keskiviikkona 18.1. Helsingissä. Yhä vahvempaa kantaverkkoa kerääntyi juhlistamaan yhteensä yli 100 asiakasta, urakoitsijaa ja fingridiläistä. Metsälinjalla on merkittävä rooli sähkön siirrossa Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä.

Suomen sähkönsiirron kantaverkko vahvistui vuonna 2022 entisestään, kun syksyn aikana valmistui aikataulussaan uusi Metsälinja-voimajohtoyhteys ja Oulujoen hankekokonaisuus. Hankkeiden toteuttamiseen osallistui laaja joukko asiakkaita ja urakoitsijoita, jotka oli kutsuttu Helsingissä keskiviikkona 18.1. järjestettyyn hankkeiden käyttöönottojuhlaan.

Hankkeiden voimajohtourakoitsijoina toimivat Destia Oy, Elecnor S.A. (Espanja), Eltel Networks Oy ja Enersense PN Oy. Oulujoen sähköasemien maanrakennustyöt toteutti Maanrakennus J Päkkilä Oy. Petäjäveden sähköaseman laajennuksen ja kaksi uutta sarjakondensaattoriasemaa urakoi Siemens Energy Oy, Pyhänselän sähköaseman laajennuksen Omexom (Infratek Finland Oy), Utasen ja Nuojuankankaan sähköasemat Enersense (Empower PN Oy) sekä Pysäysperän sähköaseman VEO Oy. Pääurakoitsijoiden lisäksi projekteihin osallistui kymmeniä aliurakoitsijoita sekä laite- ja materiaalitoimittajia.


Video Metsälinjan rakentamisesta on katsottavissa Fingridin Youtube-kanavalta. 

”Molemmat projektit vahvistavat kantaverkon selkärankaa ja Suomi pysyy yhtenä hinta-alueena. Ilolla olen pannut merkille useissa viime aikoina julki tulleissa kulutuspuolen investointihankkeissa viittauksen vahvaan kantaverkkoon, joka tuo lisää investointeja Suomeen. Hankkeet työllistivät yhteensä reilut 500 henkilötyövuotta, mukaan lukien toimittajien ja tilaajan työntekijät. Käyttöönotto tapahtui vaiheittain, ja kaikki yhteydet tulivat käyttöön aikataulussa syksyllä viime vuonna”, kertoo Fingridin omaisuuden hallinnan johtaja Timo Kiiveri.

Metsälinja ja Oulujoen kokonaisuus vahvistavat sähkön siirtokapasiteettia Suomessa

Metsälinja on 305 kilometriä pitkä, 400 kilovoltin voimajohtoyhteys Petäjävedeltä Ouluun, jonka rakentaminen aloitettiin vuonna 2019 osana Fingridin pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa. Sen avulla uusiutuvaa energiaa siirretään yhä tehokkaammin Pohjois-Suomesta Etelä-Suomeen. Siirtokapasiteetin vahvistaminen pohjoisen ja etelän välillä edesauttaa samalla Suomen pitämistä yhtenä sähkön hinta-alueena.

Oulujoen kokonaisuudessa laajennettiin ja uusittiin sähköasemia sekä rakennettiin kokonaan uusi noin 45 kilometriä pitkä, 400 + 110 kilovoltin voimajohto Pyhänselän ja Nuojuankankaan sähköasemien välille. Kokonaisuus on pitkän aikavälin kehittämisessä tärkeä osa Itä-Suomen suuntaan suunnitellun voimajohtoyhteyden, niin kutsutun Järvilinjan, vahvistamista. 

Lisätiedot:

Timo Kiiveri, johtaja, Fingrid Oyj