;
1.2.2023 13.57
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen taajuuden palautusreservien vaihdon ja jakamisen menetelmästä synkronialueiden välillä

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet 1.3.2023 saakka käynnissä olevan kuulemisen, joka koskee taajuuden palautusreservien (FRR) synkronialueiden välisen vaihdon ja jakamisen määrän rajojen määrittämistä koskevan menetelmän muutoksia. Menetelmä perustuu komission asetukseen (EU 2017/1485) sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista suuntaviivoista ja sen artikloihin 176(1), 177(1), 178(1) ja 179(1).

Muutoksen syynä on taajuuden palautusreservien vaihtoa ja jakamista synkronialueiden välillä mahdollistavien uusien reservimarkkinapaikkojen käyttöönotto.

Tämän kehityksen odotetaan lisäävän taajuuden palautusreservien vaihtoa ja muuttavan vastaavasti HVDC-yhteyksien käyttöä. Muutoksella huomioidaan, että päivänsisäisten ja vuorokausimarkkinoiden vaihtoa koskevat tehon muutosrajoitukset koskevat myös reservimarkkinoita ja varmistetaan HVDC-yhteyksien turvallinen toiminta.

Kuulemisasiakirjat ENTSO-E:n sivuilla >

Lisätietoja:

Anders Lundberg, Fingrid, anders.lundberg[at]fignrid.fi
Marja Eronen, Fingrid, marja.eronen[at]fingrid.fi