;
14.8.2023 12.37
Sähkömarkkinat, Ajankohtaista

Kuuleminen Suomen ja Ruotsin tarjousalueiden välisistä hintasuojausratkaisuista lykkääntyy

Fingrid, Svenska kraftnät ja Kraftnät Åland ovat päättäneet lykätä Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien parantamiseksi valmistelemansa ehdotuksen kuulemista, koska ACERin valituslautakunta ei ole antanut päätöstään koskien Fingridin valitusta ACERin velvoitepäätöksestä.

ACER velvoitti syksyllä 2022 tekemässään päätöksessä Suomen ja Ruotsin siirtoverkonhaltijat kehittämään tarvittavat järjestelyt muiden kuin pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteiden käyttöönottamiseksi Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien parantamiseksi. (ACERin päätös no. 12/2022)

Fingrid valitti päätöksestä ACERin valituslautakuntaan loppuvuodesta 2022, ja ACERin valituslautakunta järjesti asiasta suullisen kuulemisen 10.5.2023. Valituslautakunta ei ole vielä antanut ratkaisua asiassa, eivätkä siirtoverkonhaltijat voi tässä tilanteessa järjestää suunniteltua kuulemista elokuussa.

Siirtoverkonhaltijat tiedottavat sidosryhmille jatkotoimista mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

Antti Raininko, Fingrid Oyj, tel. +358 40 829 0492, email: antti.raininko[at]fingrid.fi

Rodrigo Gonzalez, Svenska kraftnät, tel. +4610 475 99 46 email: rodrigo.gonzalez[at]svk.se

Tausta:

ACER's decision no. 12/2022

Announcement of appeal