;
14.4.2023 14.13
Ajankohtaista, Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen reservitoimittajien ja tasevastaavien ehdoista

Fingrid käynnistää kuulemisen reservitoimittajien ja tasevastaavien ehdoista ja edellytyksistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridiin 15.5. mennessä. Tervetuloa aiheesta järjestettävään webinaariin 28.4.

Fingrid käynnistää kuulemisen valmistelemistaan reservitoimittajien ja tasevastaavien ehtojen ja edellytysten muutosehdotuksista. Kuulemisen kohteena on seuraavat dokumentit, joiden on suunniteltu astuvan voimaan kesäkuussa 2024:

  • Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuudenpalautusreservin (aFRR) toimittajalle (tunnus: FG-2023/156)
  • Tasevastaavien ehdot ja edellytykset, liite 2: Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen (tunnus: FG-2023/156)
  • Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajalle (tunnus: FG-2023/236)
  • Ehdot ja edellytykset nopean taajuusreservin (FFR) toimittajalle (tunnus: FG-2023/237)

aFRR-toimittajien ja tasevastaavien ehtojen muutokset liittyvät aFRR-energiamarkkinan käyttöönottoon, liityntään eurooppalaiselle aFRR-energiamarkkinapaikalle (PICASSO) ja tasepoikkeaman hinnanmuodostukseen. FCR- ja FFR-toimittajien ehtomuutokset liittyvät FCR-reservikohteisiin liittyvän säätötavan lisäykseen ja FCR-FFR-reservien välisiin yhteistarjouksiin.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridiin viimeistään 15.5. oheisella lausuntolomakkeella sähköpostitse osoitteeseen: verkkosaannot[at]fingrid.fi. Pyydämme otsikoimaan sähköpostin: "Kuuleminen reservitoimittajien ja tasevastaavien ehtomuutoksista 4/2023" Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdot ja toimittaa ne Energiavirastolle hyväksyttäväksi 30.5. mennessä.

Fingrid järjestää webinaarin aFRR-energiamarkkinasta ja tasepoikkeaman hinnoittelusta 28.4. klo 12-13.30. Webinaariin voi liittyä oheisesta linkistä: aFRR-energiamarkkina reservitoimittajaehdot - webinaari 28.4. 12-13.30

Lisätiedot:

Otso-Ville Rinne, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4142
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

 

54414967-people-shout-and-scream-through-megaphone.jpg