;
23.1.2023 12.56
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Kantaverkon siirtovarmuus pysyi erinomaisella tasolla vuonna 2022

Fingridin hallinnoiman kantaverkon siirtovarmuus saavutti vuonna 2022 jälleen erinomaisen tason ollen 99,99993 %. Edellisen vuoden tulos oli 99,99992 %. Pohjoismaisen synkronialueen taajuuden laatu pysyi hyvänä ja parani edellisestä vuodesta.

Siirtovarmuusprosentti kuvaa kantaverkossa kulutukseen siirrettyä energiaa suhteessa siirrettävissä olevaan energiaan. Fingridin verkon häiriöiden vuoksi kulutukseen siirtämättä jäänyt sähköenergia oli 51 MWh.

Häiriöistä aiheutuneiden sähköntoimituskeskeytysten (≥ 30 s) lukumäärä liittymispistettä kohti oli vain 0,15 kpl. Häiriöistä aiheutui keskimäärin 4,7 minuutin sähkötön aika liittymispisteisiin.

Häiriökeskeytysten aiheuttama laskennallinen kansantaloudellinen haitta (KAH) kulutusasiakkaille oli 4,7 miljoonaa euroa.

Voimalaitoksilta kantaverkkoon vastaanottamatta jääneen sähköenergian määrä oli 1 002 MWh ja siitä aiheutunut laskennallinen haitta sähköntuottajille 123 tuhatta euroa.

Pohjoismaisen synkronialueen taajuuden laatu oli hyvällä tasolla ja parani edellisestä vuodesta. Taajuus oli vuonna 2022 normaalin alueen (49,9–50,1 Hz) ulkopuolella noin 9 400 minuuttia. Edellisen kerran taajuuden laatu alitti 10 000 minuuttia vuonna 2020. Eurooppalaisen verkkosäännön asettama yläraja on 15 000 minuuttia ja pohjoismainen tavoite 10 000 minuuttia.

Lisätietoa verkkosivuillamme osiossa Sähkön siirtovarmuus.


Lisätiedot:

Asiantuntija Markku Piironen, Fingrid, puh. 030 395 4172