;
15.3.2023 12.58
Ajankohtaista

Fingridin vuosikertomuskokonaisuus vuodelta 2022 on julkaistu

Fingrid on tänään 15.3.2023 julkaissut vuoden 2022 vuosikertomuskokonaisuuden.

Vuosikertomus muodostuu kuudesta erillisestä raportista:

  • Hallituksen toimintakertomus
  • Tilinpäätös
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
  • Palkitsemisraportti
  • Liiketoimintakatsaus
  • Yritysvastuu ja kestävä kehitys

 

Julkaisu on luettavissa myös englanniksi. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.fingrid.fi/vuosikertomus

Yhtiö toimii hyvän hallintotavan mukaisesti ja noudattaa mm. listayhtiöiden hallinnointikoodia. Vuosikertomuksen tavoitteena on antaa lukijalle selkeä kuva Fingridin toiminnasta ja tuloksista vuodelta 2022. Liiketoimintakatsauksessa kerrotaan yhtiön strategiasta, asiakassuhteistamme ja eri liiketoimintaosioiden toiminnasta. Yritysvastuuraportissa käsitellään yhtiön toiminta ilmasto- ja ympäristövastuun (E), sosiaalisen vastuun (S) ja hyvän hallintotavan (G) näkökulmista sekä onnistuminen ESG-tavoitteissa. Yritysvastuuraportointi noudattaa kansainvälistä raportointiohjeistoa (Global Reporting InitiativenGRI-standardit) ja tiedot on varmentanut ulkopuolinen riippumaton taho.

Yhtiön hallinnointia koskevista tiedoista Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja Palkitsemisraportista löytyy hallinnolliset tiedot yhtiön toiminnasta.

”Fingrid toteuttaa mittavaa investointiohjelmaa, joka mahdollistaa siirtymän kohta puhtaampaa energiajärjestelmää. Samalla yhtiön rooli häiriöttömän sähköjärjestelmän toimivuudesta korostuu ja vastuullisuuden rooli kasvaa entisestään. Yhtiön asiakkaiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien määrä kasvaa sekä sähköjärjestelmään ja sen toimintaan liittyvä tieto lisääntyy. Vuosikertomuskokonaisuuden tavoitteena on vastata sidosryhmien tarpeisiin ja kertoa - ei vain kuluneesta vuodesta - vaan myös yhtiön toimintatavasta ja tulevaisuuden näkymistä,” toteaa Fingridin talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Metsälä.


Lisätietoja:

talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, puh. 040 563 3756
viestintäpäällikkö Marjaana Kivioja, Fingrid Oyj, puh. 0400 773 181

MicrosoftTeams-image