;
16.11.2023 13.14
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Fingridin suunnittelema sähköasemalaajennus mahdollistaa uusiutuvaa energiaa Itä-Suomeen

Fingrid varautuu laajentamaan Varkauden lähistöllä sijaitsevaa Huutokosken 110 kilovoltin sähköasemaa osana Järvilinjan hankekokonaisuutta, joka vahvistaa pohjois-eteläsuuntaista sähkön siirtokapasiteettia. Sähköasemaa laajentamalla mahdollistetaan myös alueella sijaitsevan uusiutuvan sähköntuotannon liittäminen kantaverkkoon.

Fingrid vahvistaa Vaalasta Joroisiin kulkevaa Järvilinja-voimajohtoyhteyttä uudella 400 + 110 kilovoltin voimajohdolla. Järvilinjaa vahvistamalla lisätään pohjois-eteläsuuntaista sähkön siirtokapasiteettia ja parannetaan kantaverkon käyttövarmuutta.

Osana Järvilinjan vahvistamisen hankekokonaisuutta Fingrid suunnittelee Varkauden lähistöllä sijaitsevan Huutokosken 110 kilovoltin sähköaseman laajentamista.

Huutokosken sähköaseman rooli on Itä-Suomen sähkönjakelun käyttövarmuuden kannalta tärkeä, sillä se ja Kuopion pohjoispuolella sijaitseva Alapitkän sähköasema syöttävät sähköä laajasti Itä-Suomen alueelle, yli 500 000 asukkaalle. 

Sähköaseman laajennus valmistuu vuoden 2026 aikana

Huutokosken sähköaseman laajennuksessa varaudutaan myös liittämään uusiutuvaa energiaa kantaverkkoon. Sähköaseman lähialueilla on suunnitteilla useita uusiutuvan energian hankkeita, erityisesti aurinkopuistoja.

Sähköaseman laajennus valmistuu vuoden 2026 aikana.

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Käytännössä tavoitteen saavuttaminen edellyttää muun muassa merkittävää sähköntuotannon lisäämistä uusiutuvilla energiamuodoilla. Fingrid on keskiössä toimintaympäristön muutoksessa, sillä investoinnit kantaverkkoon luovat edellytykset ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.

Lisätietoja:

Timo Kiiveri, johtaja, Fingrid Oyj, puh. 040 543 3039