;
8.3.2023 09.36
Ajankohtaista

Fingridin kunnossapito edelleen kansainvälistä kärkiluokkaa

Fingrid on saavuttanut erittäin hyvän tuloksen kansainvälisessä kunnossapidon ITOMS (International Transmission Operations and Maintenance Study) -tutkimuksessa, jossa arvioidaan sähkönsiirtoyhtiöiden kunnossapidon tehokkuutta.

Fingrid sijoittui jälleen kerran parhaiden yhtiöiden joukkoon sähkönsiirtoverkkojen kunnossapidon tehokkuutta mittaavassa ITOMS-vertailussa. Tutkimuksessa tarkasteltiin vuoden 2021 kunnossapitotoimintaa, ja vertailussa oli mukana yhteensä 25 verkkoyhtiötä eri puolilta maailmaa.

Fingridin kantaverkon käyttövarmuus oli jälleen kerran huippuluokkaa. Kunnossapidon kustannukset olivat hieman keskimääräistä pienemmät, vaikka joillain osa-alueilla kustannukset kasvoivatkin hieman vertailujoukkoa enemmän. Sähköasemien kunnossapidossa Fingrid sai huippusuoriutuja-maininnan. Erityisen hyvin onnistuttiin katkaisijoiden kunnossapidossa, jossa sekä käyttövarmuus että kustannustaso todettiin vertailujoukon parhaimmiksi.

”Huippuluokan kunnossapito edellyttää pitkäjänteistä työtä sekä uudistumiskykyä. Käytössä olevia prosesseja ja toimintatapoja on uskallettava haastaa ja pyrittävä kehittämään kaiken aikaa. Tästä viimeisimpänä esimerkkinä on digitaalinen kunnonvalvonta sähköasemilla. Sen avulla meillä on ajantasainen tieto komponenttien kunnosta ja voimme tehdä toimenpiteet oikea-aikaisesti ja tehokkaasti – emme turhan aikaisin, mutta toisaalta hyvissä ajoin ennen komponenttien vikaantumista”, kertoo Fingridin omaisuuden hallinnan johtaja Timo Kiiveri.

”Tulokset osoittavat, että kiivaasta investointitahdista huolimatta emme ole unohtaneet nykyisen verkon kunnossapitoa. Se on tärkeää perustyötä, jolla pidämme moottorimme, kantaverkon, käynnissä kaiken aikaa”, Kiiveri jatkaa.

ITOMS-tutkimuksen

Kuva: ITOMS-tutkimuksen painotettu kokonaissijoittuminen. Pystyakselilla on kuvattu käyttövarmuutta (ylhäällä korkea, alhaalla matala) ja vaaka-akselilla kustannuksia (vasemmalla korkeat, oikealla alhaiset). Osallistujayhtiöt on kuvattu pisteinä kuvaajalle. Fingridin sijoittuminen on korostettu punaisella pisteellä ja tekstillä. Fingrid sijoittuu kuvaajan oikeaan yläneljännekseen, jossa kustannukset ovat keskiarvoa alhaisemmat ja käyttövarmuus keskiarvoa korkeampi.

Lisätiedot:

Timo Kiiveri, Johtaja, Fingrid Oyj, puh. 040 543 3039

Faktaboksi:

ITOMS (International Transmission Operations and Maintenance Study) on kansainvälinen siirtoverkkoyhtiöiden kunnossapidon tehokkuutta vertaileva, kahden vuoden välein toteutettava tutkimus. Fingrid on osallistunut vertailuun vuodesta 1995, ja kuulunut siitä lähtien tutkimuksessa tunnistettuihin huippusuoriutujiin. Tämänkertaiseen tutkimukseen osallistui 25 yhtiötä ympäri maailman.

Fingrid osallistuu ITOMS-tutkimukseen edistääkseen parhaita toimintatapoja yhtiön toiminnassa. Lisäksi tutkimukseen osallistuminen tukee kantaverkkoyhtiön tehokkuuden ylläpitämistä sekä toiminnan parantamista, ja tarjoaa mahdollisuuden vertailla toimintaa muihin vastaaviin toimijoihin.