;
20.6.2023 09.08
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet

Fingridin kantaverkon kehittämissuunnitelmassa varaudutaan investointien kasvuun Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi

Fingrid on päivittänyt kantaverkon kehittämissuunnitelman, jossa investoinnit kantaverkkoon kasvavat aiemmin arvioidusta reilusta kolmesta miljardista neljään miljardiin euroon. Kantaverkkoinvestointien tavoitteena on luoda edellytykset Suomen kilpailukyvylle teollisuuden investoinneissa sekä mahdollistaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä.

Fingrid julkaisee joka toinen vuosi kantaverkon kehittämissuunnitelman, jossa esitetään kantaverkon kehitystarpeet ja suunnitellut investoinnit seuraavalle kymmenelle vuodelle. Kehittämissuunnitelmasta 2024–2033 on nyt julkaistu luonnos sidosryhmien kommentoitavaksi.

Kehittämissuunnitelma on tämän hetken paras arvio kantaverkon tulevista investoinneista. Suunnitellut hankkeet perustuvat erilaisiin ennusteisiin ja oletuksiin tulevaisuudesta, jotka voivat muuttua ajan myötä, ja siten myös suunniteltujen investointien toteutus ja aikataulut voivat muuttua. Suunnitelman hankkeista tehdään investointipäätökset erikseen hankkeiden tarpeen ja toteutuksen varmistuttua.

Kantaverkkoinvestoinnit vahvistavat Suomen asemaa kilpailukykyisenä puhtaan energian investointimaana

Päivitetyssä kantaverkon kehittämissuunnitelmassa arvioidut investoinnit vuosille 2024–2033 ovat neljä miljardia euroa. Kantaverkkoinvestointien kasvun taustalla ovat puhdasta energiaa hyödyntävät teollisuuden investoinnit ja yhteiskunnan sähköistyminen, jotka edellyttävät päästöttömän sähköntuotannon lisäämistä ja korkeaa sähkön toimitusvarmuutta.

”Suomen nopeasti kasvava uusiutuva sähköntuotanto ja siihen liittyvät mahdollisuudet vetävät puoleensa puhdasta ja edullista sähköä hyödyntävää teollista toimintaa. Tuloksena on kiihtyvä energiajärjestelmän murros, joka haastaa kantaverkon kehittymään entistä nopeammassa tahdissa asiakkaiden tarpeisiin”, toteaa johtaja Jussi Jyrinsalo Fingridistä.

Kansainvälisesti Suomi näyttäytyy yhtenä maailman kiinnostavimmista investointikohteista uusiutuvaan energiaan perustuville hankkeille. Elinkeinoelämän keskusliiton arvion mukaan Suomessa on suunnitteilla vähäpäästöisiä investointeja nyt jo 90 miljardin euron arvosta.

Fingridille saapuneet kantaverkon liityntäkyselyt puhtaalle sähköntuotannolle ja viime aikoina erityisesti vihreän teknologian teollisuushankkeille ovat jatkaneet kasvuaan kuluneen vuoden aikana. Fingrid arvioi, että tuuli- ja aurinkovoimakapasiteetti voi nelinkertaistua ja samalla teollisuuden sähkökulutus kaksinkertaistua 2030-luvun alkupuolella.

Suomen sisäistä sähkön siirtokykyä kasvatetaan ja rajasiirtoyhteyksiä vahvistetaan

Osana kantaverkon kehittämissuunnitelmaa Fingrid vahvistaa Suomen sisäistä sähkön siirtokykyä ja rajasiirtoyhteyksiä sekä mahdollistaa uusien asiakkaiden liittämisen kantaverkkoon.

Rajasiirtokapasiteetin lisäämiseksi Suomen ja Ruotsin välille on rakenteilla uusi 400 kilovoltin Aurora Line -rajasiirtoyhteys, joka valmistuu vuoden 2025 aikana. Fingrid suunnittelee yhteistyössä Ruotsin kantaverkkoyhtiön kanssa maiden välille myös uutta Aurora Line 2 -rajasiirtoyhteyttä. Lisäksi Fingrid suunnittelee yhdessä Viron kantaverkkoyhtiön kanssa kolmatta tasasähkökaapelia Suomen ja Viron välille.

Pohjois- ja Etelä-Suomen välistä siirtokykyä suunnitellaan kasvatettavaksi useilla uusilla 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksillä. Vaalasta Joroisiin kulkevaa Järvilinjaa vahvistetaan vuoteen 2026 mennessä ja Vaalasta Keski-Suomeen kulkevaa Metsälinjaa vahvistetaan vuoteen 2030 mennessä. Uuden Harjulinjan Haapajärveltä ja Kajaanista Etelä-Suomeen on tarkoitus valmistua vuoden 2032 aikana. Pohjois-Suomesta on myös suunnitteilla uusi siirtoyhteys Rovaniemeltä Vaalaan.

Lisäksi suunnitteilla on länsirannikolta Kalajoelta ja Kristinestadista kaksi uutta 400 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Etelä-Suomeen, mitkä mahdollistavat yhä uusien sähköntuotanto- ja kulutushankkeiden liittämisen länsirannikolle. Kainuun huomattavan tuulivoimapotentiaalin mahdollistamiseksi suunnitteilla on 400 kilovoltin rengasverkko Hyrynsalmen suunnalta Vaalaan ja Muhokselle.

Investointiohjelmassa varaudutaan myös useisiin sähköasemaprojekteihin sekä kompensointilaitteistojen rakentamiseen, esimerkiksi kantaverkon tukemiseksi suuntaajakytketyn sähköntuotannon kasvaessa.

Vastuullinen kantaverkon kehittäminen edellyttää ympäristön huomioimista ja sujuvaa yhteistyötä hankkeiden luvittamisessa

Kantaverkon investoinnit mahdollistavat siirtymisen puhtaaseen sähköjärjestelmään ja turvaavat osaltaan yhteiskunnan keskeiset toiminnot.

Kantaverkkoinvestointien toteuttaminen edellyttää hankkeiden luvitusmenettelyjen sujuvaa etenemistä ja hyvää yhteistyötä maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Investointihankkeille tehdään tarvittavat ympäristöselvitykset ja ympäristövaikutuksia vähennetään ja lievennetään niin suunnittelun, rakentamisen kuin käytön aikana.

nullFingridin investoinnit kantaverkkoon.

 

Tutustu kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnokseen ja anna palautetta

Kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnos on luettavissa Fingridin verkkosivuilla osoitteessa www.fingrid.fi/kehittamissuunnitelma/ Luonnoksesta voi antaa palautetta 31.8. mennessä osoitteeseen palautteet@fingrid.fi. Tämän jälkeen suunnitelmaa päivitetään ja lopullinen kehittämissuunnitelma julkaistaan loppuvuodesta 2023.

Lisätietoja:

Jussi Jyrinsalo, johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118

Timo Kiiveri, johtaja, omaisuuden hallinta, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5136