;
26.4.2023 09.58
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Fingrid varmistaa sähköjärjestelmän ja voimalaitosten toimivuuden rajoittamalla toistaiseksi uuden tuotannon liittämistä kantaverkkoon länsirannikolla

Tuuli- ja aurinkovoima ovat kasvaneet hallitsevaksi sähkön tuotantomuodoksi länsirannikolla. Voimakas kasvu ja alueellinen keskittyminen haastaa jo laitosten sekä koko sähköjärjestelmän vakautta. Toistaiseksi länsirannikon alueella rajoitetaan uuden tuotannon liittämistä kantaverkkoon.

Tuuli- ja aurinkovoimalaitosten sekä sähkövarastojen määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Nopeinta kasvu on ollut länsirannikolla, jossa tämän suuntaajakytketyn sähköntuotannon osuus on jo hallitseva.

Kansainvälisen kokemuksen ja Fingridin havaintojen perusteella suuntaajateknologialla toteutettujen laitosten toiminta voi muuttua epävakaaksi, mikäli niiden osuus kokonaistuotannosta kasvaa alueellisesti suureksi. Epävakaus saattaa johtaa pahimmillaan laajaan sähköhäiriöön. Fingrid on tehnyt tiivisti yhteistyötä tuulivoimatoimijoiden kanssa ratkaisujen löytämiseksi. Ongelmien ratkaisu edellyttää muutoksia voimalaitosten ohjausjärjestelmiin sekä investointeja kantaverkkoon.

Ennen näiden uudistuksien tuomaa apua Fingrid rajoittaa toistaiseksi länsirannikolla suuntaajakytkettyjen voimalaitosten ja sähkövarastojen verkkoliityntöjä sähköjärjestelmän sekä voimalaitosten käyttövarmuuden varmistamiseksi.

Rajoituksen laajuus:

  • Yli yhden megawatin suuntaajakytkettyjen laitteistojen liittäminen kanta- ja jakeluverkkoon ei ole sallittu (ei koske ennen 1.5.2023 tehtyjä liittymissopimuksia)
  • Rajoitus koskee oheiseen karttaan merkittyä aluetta. Alue on viitteellinen ja erityisesti alueen reunoilla laitteistojen liitettävyys tulee tarkistaa Fingridiltä.
  • Jakeluverkon voimajohdot, joita syötetään karttaan merkityltä verkkoalueelta, kuuluvat rajoituksen piiriin.     

Rajoitukset eivät koske

  • yksittäisiä, alle yhden megawatin suuntaajakytkettyjä laitteistoja
  • tahtikonevoimalaitosten liittämistä.

Kantaverkon uudet yhteydet valmistuvat alueelle vuosina 2027 ja 2028. Tiedotamme asiakkaille rajoituksien mahdollisista muutoksista ja niiden poistumisesta.

Lisätietoja:

Petri Parviainen, Fingrid Oyj
Antero Reilander, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lisätietoja myös: liitynnat@fingrid.fi

Vloimajohdot_brändikuva2021JPG.JPG