;
22.12.2023 11.01
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid on toimittanut Energiavirastolle Suomen ja Ruotsin välisiä hintasuojausmahdollisuuksia koskevan ehdotuksensa

Fingrid on toimittanut 22.12.2023 Energiavirastolle ehdotuksensa Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien parantamisesta. Fingrid ehdottaa toimenpiteinään investointeja ja muita kehitystoimia, jotka edistävät fyysisten sähkömarkkinoiden ja sähkön finanssimarkkinoiden toimivuutta. Koska Suomeen ja muihin Pohjoismaihin on tulossa uusia suojaustuotteita markkinaehtoisesti, Fingrid ei ehdota suorien tukien kohdistamista yksittäisille sähkön finanssituotteille ACERin päätöksessä suositellulla tavalla.

EU:n energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER velvoitti syksyllä 2022 tekemässään päätöksessä Suomen ja Ruotsin siirtoverkonhaltijat kehittämään tarvittavat järjestelyt muiden kuin pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteiden käyttöönottamiseksi Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien parantamiseksi. (ACERin päätös no. 12/2022) Fingrid valitti päätöksestä ACERin valituslautakunnalle marraskuussa 2022, ja lautakunta antoi ratkaisunsa Fingridin valitukseen 24.10.2023. Ratkaisussaan valituslautakunta vahvisti ACERin alkuperäisen päätöksen.

Fingrid on toimittanut 22.12.2023 Energiavirastolle ehdotuksensa Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien parantamisesta. Fingridin ehdottama ratkaisu perustuu rajasiirtoinvestointeihin ja Suomen sisäisiin verkkoinvestointeihin, jotka edistävät sekä fyysisten sähkömarkkinoiden että sähkön finanssimarkkinoiden toimivuutta. Fingrid ei ehdota suoraa tukien kohdistamista yksittäisille sähkön finanssituotteille ACERin päätöksessä suositellulla tavalla, koska Suomeen ja muihin Pohjoismaihin on tulossa uusia suojaustuotteita markkinaehtoisesti. Tämä muuttaa oleellisesti kilpailuympäristöä sähkön finanssimarkkinoilla Pohjoismaissa. Lisäksi ACERin päätöksen taustalla ollut tuotannon ja kulutuksen epäsymmetria ja sen aiheuttamat haasteet sähkön finanssimarkkinoille ovat uusien tuotantoinvestointien myötä korjaantuneet vuoden 2023 loppuun mennessä.

Fingridin ehdotus ja taustamateriaali liitteenä.

Lisätietoja:

Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, asta.sihvonen-punkka[at]fingrid.fi, puh. +358 50 573 9053
Antti Raininko, Fingrid Oyj, antti.raininko[at]fingrid.fi, puh. +358 40 829 0492
Satu Viljainen, Fingrid Oyj, satu.viljainen[at]fingrid.fi, puh. +358 40 707 1511

Ladattavat tiedostot:

FCA ehdotus 30_6 artikla.pdf
Perusteludokumentti - FCA ehdotus 30_6 artikla.pdf

Tausta:

ACER's decision no. 12/2022
Announcement of appeal
ACER Board of Appeal decision
ACER BoA decision corrigendum