;
23.2.2023 15.28
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Energiavirasto ei hyväksynyt säätösähkön uuden hintarajan käyttöönoton siirtämistä

Energiavirasto on hylännyt Fingridin ehdotuksen säätösähkön 10 000 euron hintarajan käyttöönoton siirtämisestä. Fingridin ehdotuksessa entistä 5 000 €/MWh hintarajaa olisi jatkettu ainakin huhtikuun 2023 alkuun asti. Fingridin tulee myös toimittaa tasevastaavien vakuusvaateet virastolle vahvistettavaksi.

Fingrid pyysi 30.9.2022 toimittamallaan hakemuksella Energiavirastoa lykkäämään manuaalisen taajuudenpalautusreservin (mFRR) teknisten hintarajojen +/- 10 000 €/MWh soveltamisen aloitusta ainakin 1.4.2022 asti johtuen markkinatilanteen muutoksista ja sitä myötä tasevastaavien kohonneista riskeistä vakuusvaatimusten suhteen. Energiavirasto pysyy 22.2.2023 toimittamassa päätöksessään aiemmassa kannassaan ja velvoittaa Fingridiä noudattamaan Energiaviraston 2.9.2022 vahvistuspäätöstä koskien mFRR-energiamarkkinan hintarajoja (+/- 10 000 €/MWh).

Energiavirasto velvoittaa Fingridiä toimittamaan ehdotuksen tasevastaaville asetettavien vakuusvaateiden määräytymisen perusteista tasehallinnan suuntaviivojen 18 artiklan mukaisesti 30.5.2023 mennessä. Tasehallinnan suuntaviivojen 10 artiklan mukaan Fingridin tulee järjestää julkinen kuuleminen ennen ehdotuksen toimittamista Energiaviraston hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, puh. 050 573 9053
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi