;
27.1.2023 12.36
Ajankohtaista, Projektit

Digitaalinen kunnonvalvontajärjestelmä tuotantokäyttöön sähköasemille

Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään Fingridissä laajasti sähköjärjestelmän modernisoimiseksi. Pitkäjänteisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena Fingrid on ottanut osittaispurkausten havaitsemiseen perustuvan digitaalisen kunnonvalvontajärjestelmän tuotantokäyttöön sähköasemille joulukuussa 2022.  

Fingrid on jo viiden vuoden ajan kehittänyt sähköasemilla digitaalisen kunnonvalvonnan konseptia, jonka päämääränä on automatisoida kunnossapidon prosesseja. Hankkeessa otetaan käyttöön uusia teknologioita, kuten anturiteknologiaa ja data-analytiikkaa hyödyntäviä valvontajärjestelmiä, joilla voidaan vähentää huolloista ja vioista aiheutuvia käyttökeskeytyksiä asiakkaille.  

Uudet järjestelmät tunnistavat viat etukäteen ja huoltotoimenpiteet voidaan näin kohdistaa sinne, missä niitä tarvitaan, sen sijaan että huoltoja tehtäisiin ikäperusteisesti. Hankkeessa on nyt käyttöönotettu ensimmäinen tuotannollinen versio virtamuuntajien, läpivientien ja muun muassa kaapelinpäätteiden sisäisten eristeiden kunnonvalvonnasta.  

Digitaalinen kunnonvalvonta pohjautuu dataohjattuun päätöksentekoon 

Digitaalinen kunnonvalvonta perustuu osittaispurkauksien valvontaan, eli radiotaajuisen säteilyn mittaamiseen. Osittaispurkausvalvonnan teknologian kehitys käynnistettiin innovaatiokilpailulla vuonna 2019, ja se on käsittänyt paitsi osittaispurkauksia mittaavan laitteiston, myös tehokkaasti toimivan data-alustan ja käyttöliittymän kehitystyötä. Konsepti on saatu nyt tuotantokäyttöön sähköasemille.  

”Omaisuuden hallinnan kuntoperusteisuus ja dataohjattu päätöksenteko on ollut jo vuosikymmeniä alan teemoissa esillä, mutta teknologia antaa siihen nyt ensimmäistä kertaa laajasti skaalautuvan, kustannustehokkaan mahdollisuuden. Tuloksellisuudessa korostuu onnistunut yhteistyö ammattitaitoisten teknologiatoimittajien kanssa ja uusien kunnonvalvontaratkaisujen pitkäjänteinen kehitys”, kertoo vanhempi asiantuntija Tuomas Laitinen Fingridistä.  

Muutosprojekti edellyttää monialaisia kumppanuuksia ja pitkäjänteistä kehitystyötä 

Digitaalinen kunnonvalvontahanke on vaativa teknologinen muutoshanke, jonka onnistuminen edellyttää organisaatiorajapinnat ylittävää yhteistyötä. 

"Projektin keskeinen datankäsittelyn haaste on tuottaa valtavasta mittausdatan virrasta luotettavaa analyysia osittaispurkauksien esiintymisestä sähköasemilla. Vaikka osittaispurkausten mittaaminen onnistuu laboratorio-olosuhteissa, tieteellisten menetelmien soveltaminen sähköasemien todellisessa ympäristössä on mielenkiintoinen haaste", kertoo hankkeessa laitteistoa ja data-alustaa kehittäneen Luoto Company Oy:n Miikka Ermes. 

"On ollut mielenkiintoista olla luomassa jotain, mihin ei löydy valmiita ratkaisumalleja. Valvontajärjestelmän anturien kehityshanke on haastanut meitä kokeilemaan epätavanomaisiakin tekniikoita innovatiivisella tavalla. Suunnittelussa on täytynyt huomioida myös säälle alttiina olevien sähköasemien rankat olosuhteet, mikä asettaa meille omat laatuvaatimuksensa anturilaitteistojen valmistuksessa", kertoo laitetoimittaja Sulaon Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Tuomi.  

Vuoden 2023 aikana järjestelmän kehittämisessä tavoitteena on edelleen parantaa mittalaitteiden mittaustarkkuutta ja toiminnallisuuksia, kehittää erottelukykyä merkityksellisiin ilmiöihin, laajentaa mittausjärjestelmän käyttöönottoja sähköasemilla, sekä kohdentaa tulosten perusteella ennakoivia tarkastuksia ja tarvittaessa korjauksia todennettaviin riskitapauksiin. 

Lisätiedot:  

Tuomas Laitinen, vanhempi asiantuntija, Fingrid Oyj 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi