;
10.3.2023 14.15
Datahub, Ajankohtaista

Datahubin tietorajapinnassa havaittu virhe – tilanne korjattu

Datahubin tietorajapinnan yksittäisessä hakutapahtumassa havaittiin tällä viikolla haavoittuvuus, jonka vuoksi kyseinen hakutapahtuma poistettiin korjaustoimien ajaksi käytöstä. Järjestelmään tallennetut henkilötiedot eivät ole levinneet ulkopuolisille. Tietoihin on ollut pääsy vain Datahubin sopimuskumppaneilla.

Haavoittuvuus havaittiin testauksen yhteydessä ja toimenpiteet sen korjaamiseksi aloitettiin välittömästi. Tietorajapinnan yksittäisen haun sulkeminen ei aiheuttanut häiriöitä datahubin muuhun viestiliikenteeseen. Tilanne on saatu korjattua ja hakutapahtuma on avattu jälleen osapuolten käyttöön.

Datahubia ja tietorajapintaa käyttävät sähkömarkkinatoimijat; sähkönmyyjät, jakeluverkkoyhtiöt ja palveluntarjoajat, ovat Fingrid Datahubin sopimuskumppaneita ja rekisterinpitäjinä myös velvollisia henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn. Tapahtumasta on tehty lainmukainen ilmoitus tietosuojavaltuutetulle. Tapahtumasta ei ole lain mukaan tarpeen ilmoittaa erikseen rekisteröidyille kuluttaja-asiakkaille.


Lisätietoja tarvittaessa:

Pasi Aho, toimitusjohtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 0400 778 417