;
4.1.2023 10.24
Ajankohtaista

Datahub valmiina seuraaviin askeliin

Datahub 2.0 otettiin onnistuneesti käyttöön joulukuussa 2022. Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihdonjärjestelmä on päivityksen myötä valmiina sähkön vähittäismarkkinoiden muutoksiin. Datahub tukee nyt energiayhteisöjä, 15 minuutin mittausta ja varttitasetta.

Sähkön vähittäismarkkinoilla otetaan merkittäviä kehitysaskeleita tämän vuoden aikana. Muun muassa varttitaseen käyttöönotto toukokuussa 2023 sekä 15 minuutin mittauksen mahdollistaminen vuoden alusta tuovat muutoksia myös datahubin toimintoihin. Kuluttajiakin kiinnostava muutos on valmius energiayhteisöjen perustamiseen valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Energiayhteisöjen kautta esimerkiksi taloyhtiöt voivat ottaa yhteisen sähköntuotantonsa monipuolisemmin käyttöön. Datahub 2.0 mahdollistaa myös käyttöpaikan tuotannon ja kulutuksen netotuslaskennan.

- Datahub 2.0 -versiolla tuemme sähkön vähittäismarkkinoiden kehitystä. Energiayhteisöt ovat kiinnostava mahdollisuus edistää uusiutuvan energian käyttöä, ja ne tarjoavat tavan jakaa hyötyjä yhteisössä. Varttitaseen käyttöönotto tulee puolestaan näkymään meidän kaikkien sähkönkäyttäjien energiamittauksissa, jotka siirtyvät tunnista 15 minuutin mittausjaksoihin liukuvasti tulevien vuosien aikana. Energiajärjestelmän murros on menossa ja me olemme valmiina tukemaan muutosta sekä asiakkaitamme, toteaa Fingrid Datahub Oy:n toimitusjohtaja Pasi Aho.

Datahubin versiopäivityksessä parannettiin myös olemassa olevia toiminnallisuuksia, esimerkiksi mittaus- ja taseselvitysprosesseissa.

Keskustelu sähkönhinnasta ja riittävyydestä lisännyt asiakasportaalin käyttöä

Yleinen keskustelu sähkönhinnasta sekä oman kulutuksen seurannasta on huomattu myös datahubin asiakasportaalissa, joka on ollut ahkerasti käytössä syksyn ja alkaneen talven aikana. Datahub 2.0 toi muutoksia myös asiakasportaaliin, jossa jatkossa on omien sopimus- ja mittaustietojen lisäksi mahdollista seurata myös oman energiayhteisön tietoja sekä pientuotannon netotusta.

Kuluttajien käyttöpaikat siirtyvät 15 minuutin mittausjaksoon vuoden 2028 loppuun mennessä. Jakeluverkkoyhtiöt toteuttavat muutoksen oman aikataulunsa mukaisesti.

Oman käyttöpaikkasi mittaustietoja pääset tarkastelemaan kirjautumalla palveluun täältä. Sivulta löytyy myös ohje asiakasportaalin käyttöön.


Lisätietoja
Pasi Aho, toimitusjohtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 0400 778 417
etunimi.sukunimi@fingrid.fiFaktaboxit:

Siirtyminen 15 minuutin mittaukseen ja taseselvitykseen
Suomessa ja koko Euroopassa siirrytään lyhyempään taseselvitysjaksoon sekä kohti reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita. Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa on ylläpidetty tunnin aikajaksossa. Siirtymällä 15 minuutin taseselvitysjaksoon eli varttitaseeseen mahdollistetaan tasapainon optimointi tarkemmin lähempänä kulutushetkeä ja parannetaan ennustetarkkuutta. Taustalla on käynnissä oleva energiamurros; sään mukaan vaihtelevan energiantuotannon kasvu ja perinteisen säätökykyisen tuotannon määrän väheneminen. Varttiin tullaan siirtymään vaiheittain
taseselvityksessä, energiamittauksessa sekä sähkön pörssi- ja reservikaupankäynnissä.

Energiayhteisöt
Energiayhteisöt ovat eri toimijoiden yhteenliittymiä, jonka voi perustaa esimerkiksi taloyhtiö hyödyntääkseen omaa sähköntuotantoa tai hankkiakseen sähköä yhdessä. Lisätietoa energiayhteisön perustamisesta antavat paikalliset jakeluverkkoyhtiöt.

Datahub
Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 80 sähkön myyjää ja noin 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tytäryhtiö.