;
15.3.2022 10.25
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä, Kuulemiset ja konsultaatiot

Taajuusohjattujen reservien teknisten vaatimusten konsultaatio

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat päivittäneet ehdotusta taajuusohjattujen reservien uusista vaatimuksista. Pyydämme sidosryhmien kommentteja päivitettyihin vaatimuksiin 11.4. mennessä. Järjestämme aiheesta lisäksi yhteispohjoismaisen työpajan 28.3.

Vuodesta 2019 alkaen kantaverkkoyhtiöt ovat työskennelleet uusien teknisten vaatimusten viimeistelemiseksi käyttöönottoa varten. Vuonna 2021 Pohjoismaissa toteutettiin pilottivaihe, jossa reservitoimittajat tekivät uusien vaatimusten mukaiset säätökokeet. Pilotin aikana on kerätty kokemuksia ja näkemyksiä testausprosessista ja uusista vaatimuksista.

Vaatimusdokumentti on nyt päivitetty pilottivaiheen havaintojen perusteella, ja pyydämme sidosryhmien kommentteja dokumenttiin.

Yhteenveto muutoksista

Merkittävimmät muutokset ovat:

  • Testien määrää on vähennetty. Testiohjelmaa on lyhennetty sekä taajuusohjatulle käyttö- että häiriöreserville. Taajuusohjatun häiriöreservin ramppitestiin on sisällytetty deaktivoinnin ja mahdollisten parametrin vaihtojen testaus.
  • Vaatimusten kevennys. Taajuusohjatun käyttöreservin vaatimuksia on hieman kevennetty päivittämällä oletusta sähköjärjestelmän kuormien taajuusriippuvuudesta. Lisäksi on lisätty mahdollisuus skaalata hyväksyttävää kapasiteettia pienemmäksi, mikäli suorituskykyvaatimukset eivät täyty. Taajuusohjatulle häiriöreserville sekä suorituskyky- että stabiiliusvaatimuksia on kevennetty hieman.
  • Rajallisia energiavarastoja (esim. sähkövarastot) koskevia vaatimuksia on täsmennetty. Dokumenttiin on mm. lisätty varaustason hallintaa koskevat vaatimukset.

Lisäksi dokumentaatiota on tiivistetty poistamalla edellisissä versioissa mukana ollut erillinen vaatimuksia selittävä tukidokumentti. Sen sisältö on keskeisiltä osin sulautettu uuteen dokumenttiin.

Pohjoismainen työpaja 28. maaliskuuta 2022

Kantaverkkoyhtiöt järjestävät 28. maaliskuuta työpajan uusista teknisistä vaatimuksista. Työpajassa esitellään pilottivaiheen tuloksia ja kokemuksia sekä käydään läpi päivitettyjä vaatimuksia.

Lue lisää ja ilmoittaudu työpajaan 18.3.2022 mennessä >>

Konsultaatio päättyy 11. huhtikuuta 2022

Dokumenttia voi kommentoida 11. huhtikuuta asti. Kommentit pyydetään toimittamaan Fingridille sähköpostitse osoitteeseen reservit[at]fingrid.fi otsikolla ”Konsultaatio: FCR tekniset vaatimukset”. Kommentit voi toimittaa suomeksi tai englanniksi.

Palautteen perusteella kantaverkkoyhtiöt viimeistelevät ehdotuksen uusista vaatimuksista. Sen jälkeen kantaverkkoyhtiöt valmistelevat verkkosääntöjen edellyttämän virallisen metodologian, josta järjestetään julkinen kuuleminen ja joka toimitetaan hyväksyttäväksi pohjoismaisille sääntelyviranomaisille.

Kommentoitava dokumentti liitteenä.

Lisätietoja:

Mikko Kuivaniemi, Fingrid, puh. 030 395 5188

Pia Ruokolainen, Fingrid, puh. 030 395 5105

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi