;
17.2.2022 15.19
14.3.2022 10.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Solutions-raportti 2022 ja pohjoismainen kantaverkkoyhtiöiden strategia on julkaistu. Tiedote päivitetty 14.3.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Energinet, Fingrid, Statnett ja Svenska kraftnät ovat julkaisseet vuoden 2022 Solutions-raportin. Solutions for a green Nordic energy system – Strategies to meet the climate challenge -raportti sisältää käynnissä olevat keskeiset pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden projektit sekä yhteisen strategian meri- ja maatuulivoiman sekä sektori-integraation kehittämiseksi vuoteen 2030 asti.

Hiilineutraaliustavoite tuo pohjoismaiseen sähköjärjestelmään merkittäviä muutoksia. Muutosta ajavat ilmastonmuutos ja pyrkimys kestävään kasvuun. Yhteiskunnan sähköistyminen ja siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin on keskeinen ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja se vaikuttaa pohjoismaisen sähköjärjestelmän tasehallintaan sekä tehon ja siirtokapasiteetin riittävyyteen.

Solutions for a green Nordic energy system -raportti kuvaa, kuinka pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt vastaavat näihin haasteisiin. Raportti on jatkumoa edellisiin, vuodesta 2018 lähtien kahden vuoden välein julkaistaviin Solution-raportteihin. Raportissa on uutena osana yhteinen pohjoismainen kantaverkkoyhtiöiden strategia, jossa kuvataan, kuinka mahdollistetaan tuulivoiman ja sektori-integraation kehittyminen vuoteen 2030 asti. Ensimmäiset strategian toimenpiteet ovat kuvattu Solution-raportin liitteessä.

Järjestämme webinaarin perjantaina 11. maaliskuuta 2022 kello 10–12. Webinaarissa esitellään Solutions-raportti ja pohjoismainen strategia. Olette lämpimästi tervetulleita webinaariin. Alta löydät rekisteröitymislinkin sekä webinaarin agendan. Webinaarin kieli on englanti.

Rekisteröidy webinaariin >

Webinaarin agenda >

Solutions-raportti sekä ensimmäiset strategian toimenpiteet liitteenä. 

Lisätietoja:

Asta Sihvonen-Punkka, johtaja sähkömarkkinat, Fingrid Oyj, asta.sihvonen-punkka@fingrid.fi, puh +358 50 573 9053

Strategia: Jussi Matilainen, teknologiapäällikkö, Fingrid Oyj, jussi.matilainen(at)fingrid.fi, puh. +358 303 955 143

Webinaari: Niko Korhonen, Specialist, Fingrid Oyj, niko.korhonen(at)fingrid.fi, puh. +358 40 670 4557

Liitteet:

Solutions report 2022.pdf
Strategy implementation plan.pdf

Tiedote päivitetty 14.3.2022 ja lisätty tilaisuuden esitysaineisto sekä tallenne: 

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >