;
3.3.2022 11.52
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Siirtoperusteisen kapasiteetin laskentamenetelmän rinnakkaisajot käynnistyvät

Uuden pohjoismaisen siirtoperusteisen kapasiteetin laskentamenetelmän (flow-based) testaus nykyisen menetelmän rinnalla käynnistyy 7.3.2022. Rinnakkaisajot kestävät vähintään vuoden.

Rinnakkaisajojen aikana simuloidaan viikoittain, millaisiin markkinaratkaisuihin uusi menetelmä olisi johtanut. Lisäksi pohjoismaiset siirtoverkonhaltijat julkaisevat päivittäin tietoja uudella menetelmällä lasketuista siirtorajoitteista, joita käytetään simuloinneissa lähtötietoina. Ensimmäiset simulointitulokset ovat saatavilla maaliskuun lopussa.

Markkinasimuloinneilla saatuja tuloksia verrataan nykyisiin markkinatuloksiin ja johtopäätöksistä kirjoitetaan arviointiraportti, joka toimitetaan hyväksyttäväksi pohjoismaisille energiaviranomaisille. Raportista järjestetään kuuleminen sidosryhmille ennen sen toimittamista viranomaisille. Raportin aikataulusta tiedotetaan myöhemmin. 

Lisätietoja siirtoperusteisen kapasiteetinlaskennan pohjoismaisesta projektista ja rinnakkaisajoista löytyy pohjoismaisen käytönsuunnittelutoimiston sivuilta, josta löytyy myös rekisteröitymislinkki projektin postituslistalle. Lisätietoja >

Lisätietoja: 

Satu Viljainen, Fingrid Oyj, satu.viljainen[at]fingrid.fi, puh. 040 707 1511