;
13.9.2022 08.46
Ajankohtaista, Projektit

Savilahden voimajohtojärjestelyt valmistuneet - kaupunkikuvallisesti merkittävälle alueelle rakennettiin maisemapylväs ”Viäntö”

Kuopion keskustan viereen rakentuvaa uutta Savilahden kaupunginosaa kehitetään merkittäväksi asumisen, opiskelun ja yrityselämän keskittymäksi. Kesän aikana alueella tehtiin voimajohtojärjestelyjä, joissa kantaverkkoyhtiö Fingridin ja Kuopion Sähköverkon vanhat 110 kilovoltin voimajohdot korvattiin uusilla ja sijoiteltiin uudelleen. Kaupunkikuvallisesti merkittävälle alueelle rakennettiin johtojärjestelyjen yhteydessä myös näyttävä ”Viäntö”-niminen maisemapylväs.

Osana Kuopion Savilahden kehittämishanketta Fingrid on toteuttanut alueen läpi kulkevien kantaverkon ja Kuopion Sähköverkon 110 kilovoltin voimajohtojen muutostyöt sähköverkon käyttövarmuuden ylläpitämiseksi ja maankäytön tehostamiseksi. Osana voimajohtojärjestelyjä alueelle valmistui kesän aikana uusi maisemapylväs ”Viäntö” Savilahdentien ja Valtatie 5:n väliselle alueelle, Niuvantien varteen.

Viäntö on osa Savilahden valaistus-, taide-, muotoilu- ja kulttuuriohjelmaa, eli Valon kaavaa. 38 metriä korkea erikoispylväs erottuu ympäristöstä mielenkiintoisella vääntyvällä muotokielellään. Viäntö saa juurelleen syksyn aikana erikoisvalaistuksen, joka tukee kohteen erottumista maisemasta muuttuvan väriskaalan avulla.


”Viäntö”-maisemapylvään on suunnitellut arkkitehti Bratislav Tošković tiimeineen (Parviainen Arkkitehdit Oy).

Kesän aikana kaupungissa suoritetut voimajohtojärjestelyt olivat haastavia, ja mahdollisiin alueen lyhyisiin sähköverkon käyttökeskeytyksiin oli varauduttu. Johtojärjestelyt saatiin kuitenkin toteutettua ilman tilapäisiä häiriöitä sähköverkkoon. Projekti jatkuu purkutöillä sekä muulla viimeistelyllä marraskuun loppuun asti.

Lisätiedot:

Tommi Olsson, projektipäällikkö, Fingrid Oyj, p. 040 483 5600