;
1.6.2022 12.23
Ajankohtaista, Projektit

Sarjakompensoinnilla vahvistetaan sähkön siirtokapasiteettia ja edistetään puhdasta sähköntuotantoa

Fingridin Uusnivalan sähköaseman sarjakompensointilaitteistot uudistetaan. Uudistus kasvattaa Suomen pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia sekä mahdollistaa uusiutuvan energiatuotannon liittämisen sähköverkkoon. Hankkeella edistetään vahvasti Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä.

Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa sijaitsevalla Fingridin Uusnivalan sähköasemalla otetaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä Hitachi Energyn sarjakompensointiteknologiaa¹, jolla mahdollistetaan Fingridin kantaverkon 400 kilovoltin Jokilinja-voimajohtoyhteyden siirtokapasiteetin kasvattaminen. Uudistuksen myötä suurempi määrä sähkötehoa on mahdollista siirtää pohjoisesta etelään luotettavasti ja tehokkaasti käyttäjille. Samalla mahdollistetaan tuulivoimatuotannon laajempi liittäminen kantaverkkoon sekä Suomen pitäminen yhtenäisenä sähkömarkkinoiden hinta-alueena.

Tuulivoima kasvaa Suomessa tällä hetkellä vuosittain noin 1500 megawattia vuodessa. Nykyisellä tuulivoimarakentamisen tahdilla Suomen sähköverkossa olisi vuosikymmenen lopulla 15 000 megawattia tuulivoimaa, lähes Suomen nykyisen huippukulutuksen verran. Uusiutuvan tuotannon lisääntymisen myötä myös siirtokapasiteetin tarve kantaverkossa kasvaa. Teknologisilla ratkaisuilla lisätään kustannustehokkaasti verkon siirtokapasiteettia, parannetaan verkon luotettavuutta sekä pienennetään häviöitä.

”Suomen energia-ala elää isojen muutosten vuosikymmentä energiajärjestelmän uudistuessa ja sähköistyessä hiilineutraaliustavoitteiden vauhdittamana. Sähkö tulee olemaan tulevaisuuden energiajärjestelmämme kivijalka. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja myös huoltovarmuuden, energiaturvallisuuden, omavaraisuuden ja teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi tarvitaan edelläkävijäratkaisuja siirtokapasiteetin vahvistamiseksi, josta tämä toimitus on hyvä esimerkki. Olemme iloisia siitä, että Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid luottaa teknologiseen kykyymme tukea siirtoverkon kapasiteetin ja luotettavuuden vahvistamista ja turvaamista. Näin rakennamme yhdessä kestävämpää energiatulevaisuutta kaikille”, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energystä sanoo.

”Valitulla ratkaisulla saamme lisättyä tuhansia megawatteja uusiutuvaa tuotantoa Jokilinjoille ja ylläpidettyä pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia. Toivotamme Hitachi Energyn tervetulleeksi uudella aluevaltauksella Suomessa”, kertoo Fingridin omaisuuden hallinnan johtaja Timo Kiiveri.  

Hitachi Energy aloittaa sarjakompensointilaitteistojen uudistamiseen liittyvät toimitukset vuoden 2023 alussa. Uudistetut laitteistot otetaan käyttöön vuoden 2023 lopussa.

¹ Sarjakompensointi on vakiintunut tekniikka, jota käytetään tehonsiirtokapasiteetin kasvattamiseen siirtoreaktanssia pienentämällä. Uusnivalassa otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa Suomessa Hitachi Energyn sarjaparistoteknologia, jossa sarjakondensaattoreiden ylijännitesuojaus perustuu kipinävälittömään ratkaisuun.

Lisätietoja:

Jussi Rantanen, Fingrid Oyj

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi