;
27.4.2022 15.21
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Säätösähkön uudet pohjoismaiset hintarajat ehdotetaan otettavaksi käyttöön marraskuun alusta 2022

Pohjoismaiset kantaverkko-operaattorit ovat selvittäneet mahdollisuutta korottaa manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) energiatuotteen eli säätösähkön hintakattoa nykyisestä 5 000 eurosta 10 000 euroon samanaikaisesti. 

Uusiksi hintarajoiksi ehdotetaan +/- 10 000 e/MWh, ja ne otettaisiin käyttöön 1. marraskuuta 2022 alkaen. Ehdotus sisältää dynaamisen korotusmekanismin, joka seuraa päivänsisäisten markkinoiden hintarajoja.

Uudet hintarajat on konsultoitava sekä mahdollisesti kansallisen regulaattorin hyväksyttävä ennen käyttöönottoa. Käyttöönoton menettelyt vaihtelevat eri Pohjoismaissa.

Suomessa uudet hintarajat on sisälletty Energiavirastolle 15.3.2022 hyväksyttäväksi toimitettuihin manuaalisen taajuuden palautusreservin ehtomuutoksiin. Fingrid on toimittanut ehtomuutoksiin tarkennuksen käyttöönottoaikataulun osalta ja ehdottaa uusien hintarajojen voimaantuloajankohdaksi 1. marraskuuta 2022. Energianviraston tulee vahvistaa ehtomuutokset ennen voimaantuloa.

Tanskassa Energinet konsultoi uusia hintarajoja toukokuun alkuun asti, minkä jälkeen ehdotus lähetetään hyväksyttäväksi kansalliselle regulaattorille. Hyväksyntä odotetaan saatavan kahden kuukauden kuluessa ehdotuksen toimittamisesta, ja näin ollen se on käyttöönotettavissa 1. marraskuuta alkaen.

Ruotsissa hintarajat tullaan konsultoimaan touko-kesäkuussa, minkä jälkeen uudet hintarajat julkaistaan 1. syyskuuta tasevastaavien sopimusehtojen mukaisesti, jotta ne tulisivat voimaan 1. marraskuuta.

Norjassa Statnett aloittaa kolmen kuukauden konsultaation ehdotetuista hintarajoista kesäkuun alussa.

Uudet hintarajat tulevat olemaan käytössä siihen asti, kunnes Pohjoismaat liittyvät eurooppalaisille säätöenergian, manuaalisen ja automaattisen taajuudenpalautusreservin kauppapaikoille (MARI ja PICASSO)

Eurooppalainen mFRR-energiamarkkina

Eurooppalainen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER antoi 22. helmikuuta päätöksen eurooppalaisen säätöenergian hintakatosta perustuen ENTSO-E:n ehdotukseen hintakaton kohtuullistamisesta siirtymäkauden ajaksi aiemmin päätetyn +/- 99 999 €/MWh hintarajan sijaan.

Uusi päätös alentaa hintakaton +/- 15 000 €/MWh:lta seuraavan 48 kuukauden ajaksi. Alennetulla hintakatolla pyritään helpottamaan säätöenergiamarkkinoiden yhdentymistä. Kantaverkko-operaattoreiden on arvioitava säätöenergiamarkkinoiden toimintaa ja hintarajoja 36 kuukauden kuluttua alennetun hintarajan täytäntöönpanosta.

Lisätietoja

Vanhempi asiantuntija Marja Eronen, Fingrid
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi