;
26.1.2022 15.52
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Pohjoismaisen tasehallinnan periaatteet

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat laatineet yksityiskohtaisen kuvauksen, jossa kerrotaan, miten kantaverkkoyhtiöt ylläpitävät sähkön tuotannon ja kulutuksen välisen tasapainon pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä. Tasapainoa varmistavia toimenpiteitä kutsutaan tasehallinnaksi.

Tasehallinta hoidetaan yhteispohjoismaisesti ja tasevastaavien/reservitoimittajien kanssa sovituin periaattein siten, että asetetut laatuvaatimukset täyttyvät. Raportissa kuvataan tarkemmin tasehallinnan nykyisiä käytäntöjä ja periaatteita.

Tasehallinnan periaatteita on arvioitava uudelleen pohjoismaisen tasehallintahankkeen edetessä.

Tasehallinnan periaatteet > (englanniksi)

Lisätiedot: 

Anders Lundberg, Fingrid Oyj. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi