;
1.7.2022 13.03
Sähkömarkkinat, Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen yhteispohjoismaisista manuaalisen taajuuden palautusreservin kapasiteettimarkkinoista

Osana Tasehallintahanketta pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat päättäneet ottaa käyttöön yhteispohjoismaiset kapasiteettimarkkinat automaattiselle taajuuden palautusreserville (aFRR) ja manuaaliselle taajuuden palautusreserville (mFRR).

Energinet, Fingrid, Statnett ja Svenska kraftnät ovat tehneet ehdotukset pohjoismaisten mFRR-kapasiteettimarkkinoiden säännöistä ja prosesseista. Ehdotukset sisältävät komission asetuksen (EU) 2017/2195 (Guideline on Electricty Balancing, EBGL) artiklan 33 mukaisen menetelmän harmonisoiduista mFRR-kapasiteettimarkkinoiden säännöistä ja artiklaan 34 haetun poikkeuksen mFRR-reservikapasiteetin vaihdosta eri tarjousalueiden välillä sekä muutoksen artiklan 38 mukaiseen metodologiaan tarjousalueiden välisen siirtokapasiteetin varaamisesta reservien vaihtoa varten.

Sidosryhmät voivat antaa näkemyksensä kuultavana olevista ehdotuksista ENTSO-E:n sivuilla olevan konsultaation kautta. Kuuleminen päättyy 22.8.2022. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt järjestävät 11.8.2022 klo 11 - 12 webinaarin kuultavana olevasta ehdotuksesta. Linkki webinaariin

Pohjoismaiset mFRR-kapasiteettimarkkinat on tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuodesta 2023. Käyttöönoton yhteydessä Suomen kansalliset säätökapasiteettimarkkinat tulevat sulautumaan osaksi pohjaismaisia mFRR-kapasiteettimarkkinoilta, joilta hankinta tehdään hintajärjestyksessä sähköjärjestelmän tekniset rajoitteet huomioiden. Reservikapasiteetin osto toiselta tarjousalueelta vaatii siirtokapasiteetin varaamisen, jonka kustannus huomioidaan hankintapäätöksessä.

Lisätiedot:

Laura Ihamäki, Fingrid, laura.ihamaki(at)fingrid.fi, puh 030 395 5166