;
3.10.2022 17.59
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen aFRR-kapasiteettimarkkinoiden käyttöönotosta

Fingrid pyytää sidosryhmien kommentteja siirtoihin perustuvan kapasiteetinlaskentamenetelmän (Flow Based) suorituskyvystä ulkoisen rinnakkaisajon aikana. Lausunnot auttavat sääntelyviranomaisia arvioimaan aFRR- kapasiteettimarkkinoiden käyttöönoton mahdollisuuksia.  Lausunnot pyydetään toimittamaan 14.10. mennessä. Aiheesta järjestetään myös webinaari 10.10,

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt valmistelevat pohjoismaisen automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) kapasiteettimarkkinoiden käyttöönottoa. Pohjoismaisilla markkinoilla tarjousalueiden välistä siirtokapasiteettia voidaan allokoida rajat ylittävälle reservikapasiteetin kaupankäynnille, kun rajasiirtokapasiteetit on laskettu kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa (CACM) koskevan suuntaviivan mukaisella siirtoihin perustuvalla kapasiteetinlaskentamenetelmällä (Flow Based).

Siirtoihin perustuvan kapasiteetinlaskennan ulkoinen rinnakkaisajo käynnistyi maaliskuun 2022 alussa. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat laatineet siirtoihin perustuvan kapasiteetinlaskennan toiminnasta raportin, jossa osoitetaan pohjoismaisten aFRR-kapasiteettimarkkinoiden käyttöönottoon liittyvien kriteerien (KPI) täyttyminen. Lausuntokierroksella oleva raportti muodostaa perustan kansallisten sääntelyviranomaisten arvioinnille siitä, onko siirtoihin perustuva kapasiteetinlaskentamenetelmän suorituskyky riittävä, jotta pohjoismainen aFRR kapasiteettimarkkina voitaisiin ottaa käyttöön.

Raportti ja tarkemmat ohjeet lausunnon antamiseksi sekä webinaariin osallistumiseksi täällä

Lisätietoja:

Vesa Vänskä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5195,

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@fingrid.fi