;
26.1.2022 10.31
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Kantaverkon siirtovarmuus pysyi erinomaisella tasolla vuonna 2021

Fingridin hallinnoiman kantaverkon siirtovarmuus saavutti vuonna 2021 edelleen erinomaisen tason ollen 99,99992 %. Pohjoismaisen synkronialueen taajuuden laatu pysyi hyvänä.

Siirtovarmuusprosentti kuvaa kantaverkossa kulutukseen siirrettyä energiaa suhteessa siirrettävissä olevaan energiaan. Fingridin verkon häiriöiden vuoksi kulutukseen siirtämättä jäänyt sähköenergia oli 61 MWh.

Häiriöiden vaikutukset Fingridin asiakkaille olivat edelleen pienet. Häiriöistä aiheutuneiden sähköntoimituskeskeytysten (≥ 30 s) lukumäärä liittymispistettä kohti oli 0,19 kpl. Häiriöistä aiheutui keskimäärin vain 0,9 minuutin sähkötön aika liittymispisteisiin.

Häiriökeskeytysten aiheuttama laskennallinen kansantaloudellinen haitta (KAH) kulutusasiakkaille oli 5,8 miljoonaa euroa.

Voimalaitoksilta kantaverkkoon vastaanottamatta jääneen sähköenergian määrä oli 184 MWh ja siitä aiheutunut laskennallinen haitta sähköntuottajille 26 000 euroa.

Pohjoismaisen synkronialueen taajuuden laatu heikkeni hieman edellisestä vuodesta pysyen hyvällä tasolla. Taajuus oli vuonna 2021 normaalin alueen (49,9-50,1 Hz) ulkopuolella 10 600 minuuttia. Eurooppalaisen verkkokoodin asettama yläraja on 15 000 minuuttia ja pohjoismainen tavoite 10 000 minuuttia.

 

Lisätietoa verkkosivuillamme osiossa Sähkön siirtovarmuus.


Lisätiedot:

Asiantuntija Markku Piironen, Fingrid, puh. 030 395 4172