;
26.4.2022 14.08
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Julkinen kuuleminen hintasuojausmahdollisuuksista Suomen ja Ruotsin välillä – vielä ehtii vastata

Eurooppalainen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER konsultoi parhaillaan markkinaosapuolia hintasuojausmahdollisuuksien riittävyydestä Suomen ja Ruotsin välillä. Konsultaatio on auki 3.5.2022 saakka. Fingrid kannustaa suomalaisia toimijoita vastaamaan konsultaatioon.

ACER esittää konsultaatiossa kaksi vaihtoehtoista tapaa parantaa hintasuojausmahdollisuuksia. Ensimmäinen vaihtoehto perustuu yleisesti Euroopassa käytössä oleviin siirto-oikeuksiin, jotka saadaan tarvittaessa käyttöön nopealla aikataululla. Toinen vaihtoehto perustuu vielä määrittelemättömiin tuotteisiin ja toimenpiteisiin eikä sen toteutusaikataulusta ole täsmällistä tietoa.

Fingrid kannattaa siirto-oikeuksiin perustuvaa vaihtoehtoa, jonka toimivuus on testattu käytännössä ja joka mahdollistaa hintasuojausmahdollisuuksien nopean parantamisen Suomessa. Siirto-oikeudet ovat toimiva suojausinstrumentti siinäkin tilanteessa, että markkinoille halutaan tuoda uusiin referenssihintoihin perustuvia johdannaistuotteita.

ACER:n konsultaation taustalla ovat Suomessa riittämättömiksi todetut suojausmahdollisuudet, joten suomalaisten toimijoiden vastaukset ovat tärkeitä.

Fingrid on järjestänyt konsultaatioon liittyen kaksi sidosryhmätilaisuutta, jossa ACER:n ehdotuksia on käyty yksityiskohtaisemmin läpi. Tilaisuuksien materiaalit löytyvät Fingridin nettisivuilta:

21.4. tilaisuuden aineisto >

8.4. tilaisuuden aineisto >

ACER:n konsultaatioon pääset vastaamaan täällä >

Lisätietoja:

Satu Viljainen (satu.viljainen[at]fingrid.fi, +358 40 707 1511)

Marja Eronen (marja.eronen[at]fingrid.fi, +358 40 527 2000)

Taustaa:

Komission asetus (EU) 2016/1719pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista velvoittaa siirtoverkonhaltijat myöntämään pitkän aikavälin siirto-oikeuksia (Long-Term Transmission Rights, LTTR) tarjousalueiden rajoilla. Siirto-oikeudet ovat yleensä rahallisesti selvitettäviä finanssituotteita, joissa kohde-etuutena on alueiden välinen hintaero. Siirto-oikeuden omistaja on oikeutettu maksuun hintaeron ollessa positiivinen siirto-oikeuden suuntaan. Siirto-oikeudet jaetaan ostajien kesken huutokaupassa, jossa hinta määräytyy marginaalihinnoittelun mukaisesti.