;
7.12.2022 12.15
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Järvilinjan vahvistaminen kasvattaa sähkön siirtokapasiteettia pohjoisesta etelään

Fingrid rakentaa uuden 289 kilometriä pitkän voimajohdon Vaalasta Joroisiin pääosin nykyisen Järvilinja-voimajohdon yhteyteen. Samassa yhteydessä varaudutaan rakentamaan uusi sähköasema ja vanhoja uudistetaan. Järvilinjaa vahvistamalla lisätään sähkön siirtokykyä pohjoisesta etelään ja mahdollistetaan tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden sekä teollisuusinvestointien liittämistä kantaverkkoon Itä-Suomessa.  

Järvilinja-voimajohtoyhteyttä vahvistetaan uudella 400 ja 110 kilovoltin voimajohdolla, joka sijoittuu Vaalan, Kajaanin, Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen, Leppävirran, Pieksämäen ja Joroisten kuntien alueelle.

Uusi voimajohto rakentuu pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen rinnalle tai reitin pohjoisimmassa osassa niiden paikalle. Samalla voimajohdon varrelle Kajaaniin varaudutaan rakentamaan uusi 400 kilovoltin sähköasema, jonka lisäksi kuudelle sähköasemalle tehdään laajennuksia ja kuntoperusteisia uusintoja.

Voimajohdon rakentaminen alkaa vuonna 2023 ja hanke valmistuu vuoden 2026 aikana. Hankkeen kustannusarvio on noin 265 miljoonaa euroa.

Järvilinjan vahvistaminen kasvattaa sähkön siirtokapasiteettia pohjoisesta etelään

Uusiutuva sähköntuotanto lisääntyy Pohjois-Suomessa samalla, kun Etelä-Suomen fossiilinen lämmön- ja sähköntuotanto vähenee ja korvaantuu päästöttömillä ratkaisuilla. Sähkön kulutuksen kasvu, sähköntuotannon väheneminen Etelä-Suomessa ja rajasiirtoyhteyksien vahvistaminen lisäävät tarvetta pohjois-eteläsuuntaiselle sähkön siirtokapasiteetille Suomessa.

Myös toimivat sähkömarkkinat edellyttävät vahvoja siirtoyhteyksiä. Vahvistamalla pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia tehostetaan sähkömarkkinoiden toimintaa ja mahdollistetaan Suomen säilyminen yhtenä sähkömarkkinan hinta-alueena.

Vahva verkko varmistaa kantaverkon käyttövarmuutta, mahdollistaa uusia investointeja Itä-Suomeen ja edesauttaa paikallisten sähköverkkojen kehittämistä

Uusi voimajohtoyhteys helpottaa vihreän siirtymän toteuttamisen edellyttämiä siirtokeskeytyksiä nykyisillä voimajohdoilla ja yhdessä sähköasemauusintojen kanssa kasvattaa sähköjärjestelmän käyttövarmuutta Itä-Suomessa.

Kainuussa ja Pohjois-Savossa on käynnissä useita uusiutuvan energian tuotantohankkeita. Uudella Järvilinjalla ja siihen liittyvillä sähköasemainvestoinneilla edesautetaan suurten tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden liittämistä kantaverkkoon, mahdollistetaan alueen uusia teollisuusinvestointeja ja edesautetaan alueellisten sähkönjakeluverkkojen kehittämistä Itä-Suomessa.  

Lisätietoja:

Timo Kiiveri, Johtaja, Fingrid Oyj, puh. 040 543 3039