;
2.11.2022 13.24
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Hankintapäätös taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin vuosimarkkinahankinnasta vuodelle 2023

Fingrid on tehnyt hankintapäätöksen taajuuden vakautusreservien eli taajuusohjatun käyttöreservin, taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteen ja taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen vuosimarkkinoiden reservimääristä vuodelle 2023 syyskuussa järjestetyn tarjouskilpailun perusteella. Energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne näkyi tarjotun reservikapasiteetin niukkuutena sekä hinnoissa.

Omaleimasta tämänvuotisessa taajuuden vakautusreservien vuosimarkkinoiden tarjouskilpailussa oli, että taajuusohjatun käyttöreservin ja taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteen kapasiteettia tarjottiin vähemmän ja kalliimmalla hinnalla kuin viime vuosina. Taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen osalta tarjousten yhteenlaskettu kapasiteetti kasvoi.

Tämänvuotisen tarjouskilpailun tuloksena Fingrid saa käyttöönsä vuodelle 2023 enimmillään seuraavat määrät vuosimarkkinakapasiteettia:

  • taajuusohjattua käyttöreserviä (FCR-N) 67,7 MW
  • taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotetta (FCR-D ylös) 345,1 MW
  • taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotetta (FCR-D alas) 186,4 MW.

Reservitoimittajille maksettava vuosimarkkinoiden kapasiteettikorvaus määräytyy tarjouskilpailun perusteella kalleimman hyväksytyn tarjouksen mukaan (marginaalihinta) erikseen kullekin reservituotteelle. Vuoden 2023 vuosimarkkinahinnat ovat:

  • taajuusohjatulle käyttöreserville (FCR-N) 19,10 €/MW,h
  • taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteelle (FCR-D ylös) 2,81 €/MW,h
  • taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteelle (FCR-D alas) 9,99 €/MW,h.

Vuosimarkkinasopimusten kokonaisarvo on noin 29,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 vuosimarkkinahankintaan verrattuna taajuusohjatun käyttöreservin hankinta pienenee 35,1 MW ja taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteen hankinta pienenee 85,5 MW. Sen sijaan taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen hankinta kasvaa 72,0 MW. Taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen vuosimarkkinoiden hankintamäärän lisääminen on mielekästä, sillä myös kokonaishankintamäärää tullaan ensi vuonna kasvattamaan.

Vuosimarkkinoille tarjottiin hieman vähemmän sähkövarastoja kuin vuodelle 2022. Kulutuksen ja sähkövarastojen osuus hankinnasta taajuusohjatussa käyttöreservissä on 12,8 MW, ja laskee noin 26 %:sta noin 19 %:iin edellisvuoteen nähden. Kulutuksen osuus taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteen hankinnasta on 193,7 MW ja pysyy edellisvuoden tasolla noin 56 %:ssa. Taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteessa kulutuksen osuus on noin 30 % hankinnasta. Sen sijaan sähkövarastoista jätetyt tarjoukset eivät tulleet valituiksi. Edellisvuonna kulutuksen ja sähkövarastojen osuus taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen hankinnasta oli vajaa puolet.

Lisätietoja:

Tuire Kujansuu, Fingrid Oyj, puh. +358303954157.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi.

 

Taustaa:

Fingridin mitoitusmäärät taajuuden vakautusreserveille vuonna 2023 ovat seuraavat:

  • taajuusohjattua käyttöreserviä (FCR-N) 121 MW
  • taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotetta (FCR-D ylös) enimmillään 292 MW
  • taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotetta (FCR-D alas) enimmillään 282 MW1.

Vuosimarkkinoiden lisäksi Fingrid hankkii taajuuden vakautusreservien kapasiteettia päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista sekä Virosta kustannuksia minimoiden, mutta kuitenkin siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridille asetetut reservivelvoitteet. Taajuusohjatun käyttöreservin hankinta Venäjältä päättyi toukokuussa 2022, mikä kasvattaa hankintaa muista lähteistä.

Fingrid valitsee vuosimarkkinoilta hankittavan reservikapasiteetin syksyisin järjestettävän tarjouskilpailun perusteella, johon reservitoimittaja voi tarjota Suomessa sijaitsevaa reservikapasiteettia. Vuosimarkkinoille osallistuvat reservitoimittajat vahvistavat päivittäin seuraavana päivänä ylläpitämänsä reservikapasiteetin määrän.

 

1 Taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen (FCR-D alas) hankinta alkoi 1.1.2022 ja sen hankintamäärää lisätään vaiheittain kohti täysimääräistä velvoitetta 282 MW. Tällä hetkellä (Q3/2022) hankintamäärä on 120 MW.