;
22.11.2022 09.10
Ajankohtaista

Fingridin vuoden 2022 työturvallisuuskampanja päättyy, mutta työn riskien arviointi jatkuu

Fingridin tämän vuoden työturvallisuuskampanjassa keskityttiin ennen töiden aloittamista tehtävään työn riskien arviointiin ja erilaisten vaarojen tunnistamiseen. Kampanjan aikana raportoituja riskinarviointeja tehtiin yhteensä yli 600.

Vuoden 2022 työturvallisuuskampanjassa jokaista työntekijää kannustettiin pysähtymään hetkeksi ja miettimään, onko työhön liittyvät riskit arvioitu ja onko niihin varauduttu riittävästi ennen töiden aloittamista.

Kampanjan aikana suuntasimme katseemme kuuteen erilaiseen työturvallisuusteemaan, josta työn riskinarvioinnin voisi tehdä. Näistä teemoista lähetettiin työmaille materiaalia, ja kampanjan edistymisestä kerrottiin eri viestintäkanavien kautta mm. työturvallisuusinfoissa.

Kampanja onnistui hienosti ja HSEQ-järjestelmään tehtyjen riskinarviointien määrä kasvoi edellisiin vuosiin nähden huimasti: huhti-lokakuun aikana kirjattiin yli 220 riskinarviointia. Tämän lisäksi työmailla on tehty työn riskinarviointeja, joissa käytetään toimittajan omia järjestelmiä. Tehtyjen riskinarviointien todellinen luku on siis paljon korkeampi. Kampanjan aikana raportoituja riskinarviointeja tehtiin yhteensä yli 600.

Samaan aikaan työtapaturmataajuutemme on laskenut upeasti alle viiteen (LTIF 4.5). Se on alhaisin luku moneen vuoteen.

Kampanjan aikana oli myös mahdollista osallistua kilpailuun, jossa kaikkien työn riskienarviointeja tehneiden kesken arvottiin ravintolalahjakortteja. Voittaneisiin henkilöihin/tiimeihin ollaan suoraan yhteydessä palkintojen lähettämistä varten.

Kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille!

Lisätiedot:

Markku Pöysti, erikoisasiantuntija (työturvallisuus), Fingrid Oyj, puh. +358 40 5290 968