;
22.6.2022 10.25
Ajankohtaista

Fingridille on myönnetty ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmä täyttää kansainvälisen ISO 27001 -standardin vaatimukset. Tämän tietoturvaan panostuksen myötä Fingridille on myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti.

Fingridillä on ollut vahva tahto panostaa tietoturvallisuuden johtamiseen ja kehittämiseen koko yrityksen toiminnan poikkileikkaavasti. Akkreditoitu arviointilaitos Nixu Certification suoritti keväällä 2022 Fingridin tietoturvanjohtamisjärjestelmästä auditoinnin, jonka mukaan Fingridin tietoturvallisuutta hallitaan ISO 27001 -standardin mukaisesti. Vaatimukset täyttämällä Fingridille myönnettiin ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti. 

Tietoturvasertifikaatti osoittaa, että Fingridissä tietoturvallisuutta hallitaan kokonaisvaltaisesti ja sen jatkuvaan kehittämiseen sitoudutaan. Auditoinnissa tietoturvallisuuden johtamista, riskien hallintaa ja kehittämistä tarkasteltiin eri näkökulmista ICT-toiminnosta henkilöstöhallintoon.

Fingridin Kari Suominen ja Nixu Certificationin Niki Klaus

Kuva: Fingridin ICT-johtaja Kari Suominen (vas.) sai tietoturvasertifikaatin Nixu Certificationin Niki Klausilta.

Auditoinnissa Fingrid sai kiitosta tavastaan toimia tietoturvallisuuden kehittämisessä yhtenä joukkueena, koko organisaation osalta. Lisäksi Fingridin toiminnan katsottiin olevan ennakoivaa ja reagoivaa.

Sertifiointiauditoinnissa saatu loistava palaute osoittaa hienosti, miten Fingridin koko organisaatio on ymmärtänyt merkityksellisen roolinsa tietoturvallisen toiminnan mahdollistajana ja kuinka jokainen on sitoutunut sen jatkuvaan kehittämiseen”, kertoo Kari Suominen, Fingridin ICT-johtaja.

Huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä Fingridille on tärkeää toimia tietoturvallisuuden osalta kansainvälisesti tunnistettujen standardien mukaisesti. ISO 27001 -sertifikaatin saaminen vaatii tietoturvallisuuden jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä vastaamaan vaatimuksiin. Sertifioinnin tarkastusauditointi tullaan suorittamaan vuoden kuluttua, ja alustavan suunnitelman mukaan silloin yhtenä painotettavana tarkastuskohta on palvelutoimittajiin liittyvä tietoturvan hallinta.

Lisätietoja:

Kari Suominen, ICT-johtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4134
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi