;
28.10.2022 12.58
1.11.2022 09.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid toivoo vihreää valoa pohjoismaisille reservimarkkinoille

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat valmistelleet yhteisten pohjoismaisten markkinoiden käyttöönottoa automaattisen taajuudenpalautusreservin kapasiteetille jo usean vuoden ajan. Tähän liittyen yhtiöt ovat lähettäneet sääntelyviranomaisille selvityksen markkinoiden käyttöönotosta. Pohjoismaiset markkinat edistäisivät markkinoiden toimivuutta lisäämällä tarjoajien määrää ja likviditeettiä sekä parantaisivat reservien saatavuutta ja sitä kautta käyttövarmuutta.

Voimajärjestelmän reservit ovat keskiössä sähkön korkean laadun ja voimajärjestelmän toimivuuden varmistamisessa. Vuonna 2020 eurooppalaisten sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER päätti pohjoismaisten automaattisen taajuudenpalautusreservin kapasiteettimarkkinoiden käyttöönoton ehdoista. Käyttöönotto edellytti tarjousalueiden välisen siirtokapasiteetin laskentaa niin kutsutulla siirtoihin perustuvalla eli flow-based -menetelmällä.

Pohjoismaiset sääntelyviranomaiset antoivat syksyllä 2020 ohjeistuksen siitä, mitkä kriteerit uuden kapasiteetinlaskentamenetelmän ulkoisten rinnakkaisajojen tulee täyttää, jotta pohjoismaiset automaattisen taajuudenpalautusreservin kapasiteettimarkkinat voidaan ottaa käyttöön.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt laativat kesän 2022 aikana tehdyistä ulkoisista rinnakkaisajoista raportin. Tämä raportti on toimitettu julkisen kuulemisen jälkeen sääntelyviranomaisille arvioitavaksi. Lisäksi sääntelyviranomaisille on toimitettu heidän pyynnöstään arvio vaikutuksista sähkön vuorokausimarkkinoihin Suomen tarjousalueella sekä arvio automaattisen taajuudenpalautusreservin kapasiteettimarkkinoiden vaikutuksista toimitusvarmuuteen.

Fingridin vuodelle 2023 tekemän markkina-analyysin mukaan automaattisen taajuudenpalautusreservin kapasiteetin hankinta pelkästään Suomesta nosti vuorokausimarkkinoiden hintatasoa enemmän kuin tekemällä koko hankinta pohjoismaisilta markkinoilta ja varaamalla siihen maksimimäärä siirtokapasiteettia. Fingridin hankintavelvoite automaattiselle taajuudenpalausreserville on tällä hetkellä 80 MW.

”Pohjoismaiset markkinat automaattisen taajuudenpalautusreservin kapasiteetille hyödyttävät laajalti suomalaisia sähkömarkkinatoimijoita alentamalla reservikustannuksia ja täten alentamalla tasepalvelumaksujen korotuspainetta”, toteaa varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Sääntelyviranomaisille toimitetut dokumentit (englanniksi):                                                    


Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid, puh. 050 5739053
Vanhempi asiantuntija Vesa Vänskä, Fingrid, puh. 040 5265050

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi