;
21.12.2022 13.01
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Fingrid kiittää arvokkaasta palautteesta sähköjärjestelmävision luonnosraporttiin

Fingrid julkaisi 25.8.2022 Suomen sähköjärjestelmävision luonnosraportin. Visiossa esiteltiin neljä erilaista tulevaisuusskenaariota, joissa tarkasteltiin sähkön tuotannon ja kulutuksen kehittymistä vuosille 2035 ja 2045. Luonnosraportti oli sidosryhmien kommentoitavana 15.9. saakka. Luonnosraporttia esittelevä sidosryhmäwebinaari järjestettiin 29.8.2022.

Palautteita luonnosraporttiin saatiin yhteensä 18 kappaletta. Fingrid kiittää saamastaan arvokkaasta palautteesta. Oheisessa dokumentissa esitetään asiakas- ja sidosryhmäpalautteiden pääkohdat sekä keskeiset muutokset, joita palautteen pohjalta skenaarioihin on tehty.

Fingrid työstää parhaillaan vision viimeisteltyjen skenaarioiden pohjalta tehtävää siirtotarveanalyysiä ja näkemystä skenaariokohtaisista verkkovahvistustarpeista. Vision loppuraportti julkaistaan vuoden 2023 alkupuolella. Julkaisun yhteydessä järjestämme myös tuloksia esittelevän sidosryhmäwebinaarin, josta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Lisätiedot:

Mikko Heikkilä, yksikön päällikkö, strateginen verkkosuunnittelu, Fingrid oyj, puh. 040 6374720

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Liite: Sähköjärjestelmävisiotyön sidosryhmäpalaute >