;
21.3.2022 10.14
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

ENTSO-E pyytää sidosryhmiltä palautetta sähkötehon riittävyysselvityksen lähtötiedoista

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E pyytää sidosryhmiltä palautetta ERAA 2022 -sähkötehon riittävyysselvityksen alustavista lähtötiedoista 5.4. mennessä. Selvitys tehdään Euroopan tasolla vuosille 2024, 2025, 2027 ja 2030 ja siinä mallinnetaan todennäköisyyspohjaisesti tapahtumat, jotka vaikuttavat sähkötehon riittävyyteen. Selvityksen tuloksilla on merkitystä myös kansallisessa tehoreservien tarpeen määrittämisessä.

ENTSO-E kehittää jatkuvasti vuosittain tehtävää sähkötehon riittävyysselvitystä (ERAA, European Resource Adequacy Assessment), jonka se tekee yhteistyössä eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Selvityksessä hyödynnettävät skenaariot perustuvat kantaverkkoyhtiöiden koostamiin lähtötietoihin, joissa on huomioitu mm. viimeisimmät kansalliset energiapoliittiset tavoitteet ja ennusteet. Sidosryhmien palaute on keskeisessä roolissa skenaarioiden rakentamisessa ja parantamisessa.

ENTSO-E pyytää kommentteja kaikilta sidosryhmiltä 5.4. mennessä, jotta palaute voidaan ottaa huomioon tulevassa ERAA 2022 -selvityksessä. Palautteen antamista varten ENTSO-E on jakanut skenaarioiden alustavat lähtötiedot. Kommentteja pyydetään erityisesti näihin lähtötietoihin liittyen, ja niiden perusteeksi pyydetään esittämään lähde oletukselle tai tiedolle. Virallinen palaute pyydetään lähettämään ENTSO-E:n palautelomakkeen kautta.

ENTSO-E:n palautepyyntö ja jaettu materiaali >

 ENTSO-E:n palautelomake >

Tiedote edellisen selvityksen (ERAA 2021) tuloksista >

Lisätietoja:

Jussi Närhi, Asiantuntija, Strateginen verkkosuunnittelu, Fingrid Oyj, jussi.narhi(at)fingrid.fi, puh. +358 40 846 8948