;
12.1.2022 13.22
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Datahubin käyttöönotto käynnistetään

Sähkönvähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, datahubin, käyttöönotto saavutti tärkeän päätöksentekopisteen 10.1.2022. Järjestelmä otetaan suunnitellusti käyttöön 21.2.2022.

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän eli datahubin käyttöönoton osalta saavutettiin ensimmäinen päätöksentekopiste (G01) 10.1.2022, kun Datahubin ohjausryhmä teki päätöksen käyttöönoton käynnistämisestä suunnitellun aikataulun mukaisesti. Päätös pohjautui mm. käyttöönottoon vaadittavan teknisen valmiuden saavuttamiseen ja tietokonversion etenemiseen. Muuttuva koronatilanne on tunnistettu yhtenä riskitekijänä käyttöönottoon vaadittavien resurssien näkökulmasta.

Käyttöönottoa valmistelevat tehtävät odottavat nyt markkinaosapuolten toimia ja osapuolten tulee varmistaa käyttöönottoa valmistelevien tehtävien suorittaminen aikataulutetusti. Fingrid Datahub järjesti 12.1. Käyttöönoton Kick Off -webinaarin, jonka tallenne sekä materiaali löytyvät Datahub Palvelut -sivuilta.


Käyttöönoton etenemistä ja tiedotteita voit seurata Datahub Palvelut-sivuilta.

Lisätietoja
Pasi Aho, johtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 0400 778 417
etunimi.sukunimi@fingrid.fi

 

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 80 sähkön myyjää ja noin 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi huhtikuussa 2015 Fingridiä käynnistämään hankkeen toteutuksen.

Fingrid Datahub Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Tytäryhtiön keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida datahubiin tallennettua tietoa.