;
8.11.2022 15.59
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Automaattisen taajuudenpalautusreservin pohjoismaisen kapasiteettimarkkinan käyttöönotto varmistumassa

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat valmiina aFRR-kapasiteettimarkkinan käyttöönottoon 7. joulukuuta 2022. Fingrid liittyy markkinalle mahdollisimman pian tämän jälkeen. 

Pohjoismainen kapasiteettimarkkina tulee edistämään markkinoiden toimivuutta lisäämällä tarjoajien määrää ja likviditeettiä sekä parantaa reservien saatavuutta ja sitä kautta käyttövarmuutta.

Svenska kraftnät, Energinet ja Statnett aloittavat aFRR-kapasiteetin hankinnan yhteispohjoismaiselta markkinalta 7. joulukuuta 2022. Ensimmäinen kapasiteetin toimituspäivä on 8. joulukuuta 2022.

Fingrid liittyy markkinalle mahdollisimman pian reservitoimittajan kansallisten ehtojen ja edellytysten hyväksynnän jälkeen. Energiaviraston sidosryhmäkuuleminen Fingridin valmistelemista ehdoista ja edellytyksistä päättyy 18.11.2022. Fingrid pystyy liittymään markkinalle aikaisintaan kuukauden päästä kansallisten ehtojen ja edellytysten hyväksynnästä ja näin ollen käyttöönotto tapahtuu muita Pohjoismaita myöhemmin.

Nyt Energiaviraston käsittelyssä olevat ehdot ja edellytykset mahdollistavat aFRR-kapasiteetin kaupankäynnin Suomen ja Ruotsin rajasiirtoyhteyksillä ainoastaan sähkön vuorokausimarkkinoiden vallitsevaa siirtosuuntaa vastaan, jolloin kaupankäynnillä ei ole vaikutusta vuorokausimarkkinoihin.Fingrid voi siten ostaa pohjoismaisilta markkinoilta aFRR-alassäätökapasiteettia muista pohjoismaista ja myydä aFRR-ylössäätökapasiteettia muihin pohjoismaihin.

Lisätiedot:

Vanhempi asiantuntija Vesa Vänskä, Fingrid Oyj, puh. 040 526 5050   
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

reservit@fingrid.fi

Pohjoismainen tiedote aiheesta >