;
19.9.2022 13.32
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Automaattisen taajuuden palautusreservin ylläpitotunnit viikoille 40-52/2022

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat päättäneet pitää automaattisen taajuuden palautusreservin ylläpitotunnit vuoden 2022 neljännellä kvartaalilla ennallaan. Reserviä hankitaan niille tunneille, joilla taajuuden vaihtelu on tyypillisesti ollut suurinta.

Automaattista taajuuden palautusreserviä (aFRR) hankitaan 3.10.2022 alkaen tunneille 00:00–01:00 ja 05:00–0:00 (CET, Keski-Euroopan ajassa). Hankintatunnit ovat samat kaikille viikonpäiville, yhteensä kaksikymmentä hankintatuntia/vrk.

Pohjoismaissa ylläpidettävän aFRR:n kokonaismäärän tavoite näillä yllä mainituilla hankintatunneilla on 300–400 megawattia. Fingridin osuus vaihtelee 60–80 megawatin välillä.

Fingrid voi hankkia osan omasta osuudestaan myös Virosta.

Lisätietoja:

Vesa Vänskä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5185

Lisätietoja automaattisesta taajuuden palautusreservistä >

Sanaselitys:

Automaattinen taajuuden palautusreservi (aFRR) on keskitetysti ohjattu automaattisesti aktivoituva taajuuden palautusreservi. Sen tarkoituksena on sähköjärjestelmän taajuuden palauttaminen nimellistaajuuteen ja taajuudensäätöalueen tehotasapainon palauttaminen suunniteltuun arvoon.

Liite: