;
15.6.2021 11.04
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Vaskiluodon varavoimalaitos puretaan

Fingridin Vaskiluodon varavoimalaitos sijaitsee vuokratontilla Vaasan Vaskiluodossa. Tontin omistaja EPV Energia Oy on irtisanonut vuokrasopimuksen ja maa-ala tulee luovuttaa 30.6.2022.

Maanvuokralain mukaan vuokramiehen on siirrettävä rakennukset ja laitokset pois ja pantava niiden paikka kuntoon. Ympäristöluvassa edellytetään, että toiminnan lopettamisen yhteydessä tarvittavat maaperänsuojeluun, vesiensuojeluun ja jätehuoltoon liittyvät jälkitoimet suunnitellaan ja esitetään AVI:lle.

Vaskiluodon kaasuturbiinin nimellisteho on 26 megawattia, mikä teho tarvitaan jatkossakin häiriöreserviksi. Varavoimalaitoksen kaikki käyttökelpoiset laitteet ja osat on tarkoitus varastoida ja säilöä, sekä suunnitella tarvittavat kunnossapitotoimet varastoinnin ajaksi. Laitoksen uudelleen rakentaminen ei sisälly purkuprojektiin.

Purku-urakka käynnistyy elokuussa 2021 ja valmistuu viimeistään 30.6.2022.

Lisätietoja:

Rakennuttaja Fingrid Oyj:
Jarmo Hämäläinen, projektipäällikkö, puh. 040 355 1716        
Sampsa Holmberg, voimalaitospäällikkö, puh. 040 709 5711
    

Päätoteuttaja Sweco Industry Oy:
Juho Ahola, projekti-/työmaapäällikkö, puh. 044 532 5833

 

Fingridin Vaskiluodon varavoimalaitos

Fingridin Vaskiluodon varavoimalaitos