;
16.11.2021 12.31
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tietoa pohjoismaisesta tarjousalueselvityksestä

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt selvittävät yhdessä sähkömarkkinoiden tarjousaluerakennetta. Pohjoismainen tarjousalueselvitys noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä, joka vaatii kantaverkkoyhtiöitä tekemään ehdotuksen vaihtoehtoisesta tarjousaluerakenteesta.

Ennen tarjousalueselvityksen toteuttamista, pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt toteuttavat energiaviranomaisten eurooppalaisen yhteistyöjärjestön (ACER) päätöksen mukaisesti selvityksen solmupistehinnoittelusta (Local Marginal Pricing Study, LMP-study).

Solmupistehinnoittelun selvityksessä tarkastellaan kantaverkkoa vuonna 2025 ja tarjousalueiden sisäisiä siirtorajoitteita. Selvityksessä jokainen pohjoismaisen kantaverkon 400kV:n sähköasema muodostaa oman hinta-alueen. Mallin monimutkaisuuden, menetelmän vaatimusten ja datamuunnosten takia selvityksen tulokset valmistuvat helmikuussa 2022. Samaan aikaan valmistuvat myös Manner-Euroopan ja Irlannin selvitykset solmupistehinnoittelusta.

Näiden selvitysten perusteella ACER arvioi tarjousalueselvityksessä tarkasteltavat vaihtoehtoiset tarjousalueet. Tarjousalueselvitys alkaa, kun ACER hyväksyy käytettävät vaihtoehtoiset tarjousalueet. Tarjousalueselvityksen kesto on 12 kuukautta, ja tämän aikana pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt järjestävät julkisen kuulemisen alustavista tuloksista ja mahdollisista muutoksista pohjoismaisiin tarjousalueisiin. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt tiedottavat julkisesta kuulemisesta keväällä 2022.

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tulee esittää ehdotus vaihtoehtoisista tarjousalueista ACERille sekä kansallisille sääntelyviranomaisille. Suomen osalta ei esitetä vaihtoehtoisia tarjousalueita. Selvityksen lähtökohta on, että Suomi on yksi tarjousalue ja kaikkialla Suomessa on yksi sähkön tukkuhinta.

Mahdolliset muutokset eurooppalaisiin tarjousalueisiin tehdään aikaisintaan vuoden 2025 alussa.

 

Lisätiedot:
Niko Korhonen, asiantuntija, Fingrid Oyj
etunimi.sukunimi@fingrid.fi