;
27.12.2021 11.57
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tasevastaavien tasepalvelumaksut nousevat 1.2.2022

Fingrid nostaa tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.2.2022 alusta alkaen. Korotuksen taustalla ovat etenkin markkinaehtoisten reservien kustannusten nousu, sekä loppuvuoden poikkeuksellisesta sähkömarkkinatilanteesta johtuvat ennustettua suuremmat tasepoikkeamakustannukset.

Tasevastaavien tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu maksu muuttuu 1.2.2022 alkaen siten, että nykyinen maksu nousee 0,41 euroon megawattitunnilta (nykyinen maksu 0,36 €/MWh). Korotus on noin 14 prosenttia. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.

Vallitsevassa sähkömarkkinatilanteessa tasepalvelun kustannukset ovat olleet ennustettua suuremmat. Taustalla ovat ennen kaikkea sähköjärjestelmän tuotantoa ja kulutusta tasepainottavien markkinaehtoisten reservikustannukset nousu sekä loppuvuoden ennustettua suuremmat aluehinta- ja tasesähkön hintaerot yhdistettynä tasevastaavien ylijäämään Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä ja siitä syntyneet kustannukset.

Markkinatilanteiden muutokset lisääntyvät energiamurroksen edetessä ja aiheuttavat merkittävää vaihtelua kustannuksiin. Tasepalvelumaksuja tarkastellaan kvartaaleittain, jotta tasepalvelun kustannukset ja maksut vastaisivat paremmin toisiaan.

Lisätietoja:
Jani Piipponen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid, puh. 030 395 4186

Euroa/megawattitunti muutetaan euroa/kilowattitunniksi seuraavalla kaavalla: 0,01 €/MWh = 0,00001 €/kWh