;
21.9.2021 08.45
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Taajuuden laadun raportti vuodelta 2020 julkaistu

Fingrid on julkaissut raportin pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuuden laadusta vuonna 2020. Raportissa esitetään tunnuslukuja myös aiemmilta vuosilta.

Taajuuden laadun raportissa on tutkittu, kuinka usein taajuus on poikennut normaalilta taajuusalueelta (49,9 - 50,1 Hz) ja kuinka kauan poikkeamat ovat kestäneet. Lisäksi raportissa on analysoitu pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuudessa esiintyvän jaksollisen heilahtelun määrää ja sen vaikutuksia taajuuden laatuun. Raporttiin on koottu myös muita taajuuden laatua kuvaavia tunnuslukuja sekä yhteenveto vuoden 2020 aikana tapahtuneista suurimmista taajuushäiriöistä. 

Vuonna 2020 taajuuden laatu oli hyvä taajuuspoikkeamien kumulatiivisella kestolla mitattuna: taajuus poikkesi normaalialueelta vuoden aikana alle 10 000 minuuttia. Pohjoismainen tavoite on, että poikkeamia olisi enintään 10 000 minuuttia vuodessa. Vuoden suurimmat taajuuspoikkeamat mitattiin syyskuussa 2020 tasasähköyhteydellä tapahtuneen häiriön yhteydessä, kun taajuus kävi hetkellisesti ensin 50,49 Hz:ssä ja sen jälkeen 49,56 Hz:ssä.  

Raportti on englanninkielinen ja luettavissa verkkosivuillamme. Fingrid on julkaissut myös lähdeaineistona käytetyn taajuusdatan Avoin data -palvelussa. Uutta taajuusdataa lisätään ajoittain.

Lisätietoja:

Pia Ruokolainen, Fingrid, sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Sähköjärjestelmän taajuus on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon mittari. Kun sähköä kulutetaan enemmän kuin tuotetaan, taajuus laskee. Vastaavasti kun sähköä tuotetaan enemmän kuin kulutetaan, taajuus nousee. 

Normaalitilanteessa taajuuden sallitaan vaihdella 49,9 ja 50,1 hertsin välillä. Häiriötilanteissa, kuten suuren voimalaitoksen irrotessa järjestelmästä, taajuus saattaa hetkellisesti poiketa useita satoja millihertsejä taajuuden normaalialueelta (49,9 – 50,1 Hz). Taajuuden ylläpitoa ja siinä käytettäviä reservejä on esitelty tarkemmin Fingridin YouTube-kanavalla julkaistusta Reservit-videossa.