;
29.6.2021 11.38
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Suomen kantaverkkoon Ruotsista ja Virosta liittyvät tasasähköyhteydet edelleen Pohjoismaiden luotettavimpia

Suomen sähkönsiirron kantaverkkoon Ruotsista ja Virosta liittyvät tasasähköyhteydet olivat vuonna 2020 käytettävyydeltään Pohjoismaiden parhaita jo toista vuotta peräkkäin. Yhteydet varmistavat Suomessa kulutukseen toimitettavan sähkön siirtovarmuutta.

Pohjoismaiden ja Baltian linkkien tilasto vuodelta 2020 on julkaistu Fingridin kotisivuilla. Tilastossa esitetään eri maiden välisten HVDC- eli tasasähköyhteyksien siirtoja, käytettävyyttä ja keskeytyksiä koskevat tiedot.

Yhteydet tehokkaassa käytössä

Sähkömarkkinat hyödynsivät Suomen ja Ruotsin välistä FI - SE3 -yhteyttä eniten, 85 prosenttia kokonaiskapasiteetista eli 8,9 terawattituntia. Siirto oli lähes täysin tuontia Suomeen. Myös Suomen ja Viron välinen FI - EE -yhteys oli parhaiden joukossa 75 prosentilla kokonaiskapasiteetista eli 6,6 terawattituntia. Viron yhteyksillä siirto oli lähes kokonaan vientiä Viroon.

Kaikkien HVDC-yhteyksien suurin käyttöaste oli toistamiseen Fenno-Skan 1 -linkillä, peräti 97 prosenttia suurimmasta teknisesti mahdollisesta kapasiteetista. Seuraavaksi parhaat olivat EstLink 2 (85 %) ja Fenno-Skan 2 -linkki (78 %). EstLink 1 -linkin käyttöaste vuonna 2020 oli 57 %.

EstLink 1 -yhteyttä käytetään säännöllisesti myös Pohjoismaisen voimajärjestelmän taajuuden hallinnan tukena. Lisäksi yhteyden suuntaaja-asemia hyödynnetään osana Suomen ja Viron kantaverkkojen jännitteen säätöä ja loistehon hallintaa. Tämä toiminta auttaa molempien maiden sähkösiirtoa toimimaan mahdollisimman varmasti.

Sekä vuonna 2019 että 2020 Suomen yhteyksien tekninen kapasiteetti oli pois käytöstä häiriöiden ja kunnossapitotöiden vuoksi keskimäärin vain 1,8 % koko vuoden tunneista eli noin 160 tuntia.

Pohjoismaissa ja Baltiassa viiden tekniseltä käytettävyydeltään parhaan HVDC-yhteyden joukossa vuonna 2020 olivat kaikki neljä Fingridin HVDC-yhteyttä: Fenno-Skan 1, Fenno-Skan 2, EstLink 1 ja EstLink 2.

Lisätiedot:

Asiantuntija Markku Piironen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4172, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi

Liitteet: 

Nordic and Baltic HVDC interconnectors statistics 2020 >

Määritelmät:

Käyttöaste % = Vuosittainen siirto TWh / Linkin tekninen kapasiteetti TWh ilman häviöitä.

Käytettävyys % = (Vuosittainen siirto TWh + käyttämättä jäänyt käytettävissä ollut kapasiteetti TWh) / Linkin tekninen kapasiteetti TWh ilman häviöitä.

Epäkäytettävyys häiriöiden ja kunnossapitotöiden takia = Häiriökeskeytykset + kunnossapitotyökeskeytykset.