;
14.9.2021 14.17
Ajankohtaista, Projektit

Sähköverkkoa muokataan kasvavan Helsingin tarpeisiin – Länsi-Helsingissä valmistellaan ilmajohtojen kaapelointia maan alle

Helsingin kaupunki suunnittelee Vihdintien ja Huopalahdentien ympärille uusia asuinalueita osaksi Haagaa, Munkkiniemeä ja Pitäjänmäkeä. Tuleva rakentaminen edellyttää alueella sijaitsevien Helen Sähköverkon suurjännitteisten ilmajohtojen ja Pitäjänmäen sähköasematoiminnon siirtämistä uuteen paikkaan. Järjestelyt mahdollistaa kantaverkkoyhtiö Fingridin suunnittelema uusi maakaapeliyhteys Vantaan Länsisalmesta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin. Osana suunnitelmaa Fingrid rakentaa ensimmäisen kerran Suomessa kantaverkkoa mittavan matkan maapinnan alle.

Helsingin kaupunki, Helen Sähköverkko Oy ja Fingrid Oyj allekirjoittivat yhteistyösopimuksen sähköverkon muutosten yleissuunnittelun aloittamisesta joulukuussa 2020. Sopimuksella käynnistettiin projektin yleissuunnitteluvaihe, jossa tarkennetaan kaikkien osapuolien teknistä suunnittelua, kustannuksia sekä aikataulua. Kokonaistaloudellisesti kolmen toimijan yhteinen ratkaisu on kannattavin vaihtoehto.

Viikinmäkeen tuleva uusi maakaapeliyhteys ja sähköasema mahdollistavat maakaapeloinnin kaupungissa


Suunnitelman mukaan Fingrid rakentaa suuritehoisen 400 kilovoltin maakaapelin Vantaan Länsisalmesta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin, jonne rakennetaan myös uusi kantaverkon sähköasema. Yhteyden valmistuttua voidaan toteuttaa Helen Sähköverkon sähköasematoiminnon siirto Pitäjänmäessä sekä ilmajohtojen maakaapelointi, joka vapauttaa kaupungille maa-alueita uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentamiseen. Lisäksi käynnistetään Pitäjänmäki - Viikinmäki sähkölinjan osittaisen maakaapeloinnin suunnittelu.

Ratkaisulla tuetaan Helsingin kaupungin ja Helen-konsernin hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista, kun siirrytään uusiutuvan energian käyttöön.

Suunnittelu alkoi keväällä, töiden arvioidaan valmistuvan 2020-luvun lopulla


Kevällä 2021 Ramboll Finland Oy valittiin sekä Helen Sähköverkon 110 kilovoltin sähköverkkojen että Fingridin 400 kilovoltin maakaapeliyhteyden yleissuunnittelijaksi. Maastossa tehtävät katselmukset sekä pohjatutkimukset alkavat syksyllä 2021 Viikirannan energiakorttelista Länsisalmeen päin.

Tavoitteena on, että yleissuunnitelmat ovat valmiit sopimusosapuolien investointipäätöksiä varten loppuvuodesta 2022. Avojohtojen maakaapelointi Vihdintiellä ja Huopalahdentiellä on tarkoitus aloittaa tulevan kaupunkibulevardin rakentamisen yhteydessä. Alustavan arvion mukaan Helen Sähköverkon Pitäjänmäen sähköasematoiminnon siirto ja siihen liittyvät kaapelointiratkaisut tullaan toteuttamaan vuosina 2023 – 2028, ja Fingrid rakentaa 400 kilovoltin kaapeliyhteyden sekä Viikinmäen muuntoaseman vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lisätietoa:

Helsingin kaupunki
Eija Kivilaakso
Johtava asiantuntija
+358 50 540 2258
eija.kivilaakso@hel.fi

Helen Sähköverkko Oy
Markku Hyvärinen
Kehitysjohtaja
+358 50 559 1685
markku.hyvarinen@helen.fi

Fingrid Oyj
Risto Ryynänen
Projektijohtaja
+358 40 519 5093
risto.ryynanen@fingrid.fi

Linkit:

Lisätietoa Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteydestä

Lisätietoa sähköverkon kehittämisestä Läntisen bulevardikaupungin alueella

Yleistietoa Läntisestä bulevardikaupungista ja sen suunnittelusta

Fingrid-lehden artikkeli:  "Läntinen Bulevardikaupunki muokkaa Helsingin sähköverkkoa uusiksi"