;
7.5.2021 09.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotti päättynyt

Fingridin säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotti on päättynyt 30.4.2021. Vuosina 2018, 2019 ja 2020–2021 käynnissä olleista Fingridin ja pilottikumppanien toteuttamista aggregointipiloteista saadut kokemukset jäivät pienimuotoisiksi, ja vuosien 2020–2021 pilotin osalta kiinnostuneiden pilottikumppanien määrä oli vähäinen.

Vuoden 2019 aikana itsenäisten aggregaattorien jättämiä säätösähkötarjouksen aktivointeja tehtiin yhteensä kuusi kertaa ja vuonna 2020 yhteensä viisi kertaa. Vuosina 2018 ja 2021 ei tehty aktivointeja. Pilottien aikana itsenäisen aggregaattorin toimintamalleja pystyttiin kehittämään ja kokeilemaan Suomen sähköjärjestelmässä ja oikeassa markkinaympäristössä.

Eurooppalainen puhtaan energian lakipaketti edellyttää itsenäisten aggregaattoreiden toimintamallien käyttöönottoa. Fingrid osallistuu itsenäisiin aggregaattoreihin liittyvien vaatimusten toimeenpanoon osaltaan lainsäädännön asettamien vastuiden ja aikataulujen mukaisesti.

Lisätiedot:

Otso-Ville Rinne, Fingrid, käytön kehitys, Fingrid,  puh. 030 395 4142

Suvi Takala, Fingrid, markkinainnovaatiot, Fingrid, puh. 030 395 5360

Termistö:

Aggregoinnilla tarkoitetaan säätöön kykenevien pienempien sähkön tuotanto-, kulutus- ja varastokohteiden yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita voidaan tarjota eri sähkömarkkinapaikoille. Erilaisten resurssien aggregointi on sallittu kaikilla sähkömarkkinapaikoilla jo nyt.

Itsenäisellä aggregaattorilla tarkoitetaan toimijaa, joka yhdistää joustavia kohteita ohi perinteisen sähkön toimitusketjun eli toimijaa, joka ei ole kohteiden sähkönmyyjä tai tasevastaava. Suomessa itsenäisen aggregaattorin toiminta on sallittu tällä hetkellä jo taajuusohjatuissa reserveissä (FCR-N, FCR-D ja FFR).

Taseketjulla tarkoitetaan avointen sähkötoimitusten ketjua, jonka osapuolilla on keskinäiset sopimukset sähkötaseen eli sähkön hankinnan ja toimitusten hoitamiseksi. Esimerkiksi sähkön pienkuluttajan sähköntoimituksesta vastaa sähkönmyyjä, jolla puolestaan on oltava sähkötaseen virheistä vastaava tasevastaava. Tasevastaavien sähkötaseet tasapainottaa Fingrid.